Nijmeegse viskweker Nyvis gaat de paling redden

Sgln3o

NIJMEGEN – De met uitsterven bedreigde Nederlandse paling krijgt volgende maand een impuls doordat op grote schaal jonge paling uit wordt gezet in de Nederlandse binnenwateren. Het initiatief komt van de stichting Future For Eel, waarin viskwekers, sportvissers en sponsors samenwerken. Het ministerie van Landbouw betaalt 300.000 euro aan het project.

Morgen is er weer een jeugd witviswedstrijd in Ooij

Deze eerste wedstrijd (5 mei) wordt gehouden in het Eende gat aan de Prins Bernhardstraat (achter dorpshuis de Sprong) in Ooij.
Het inschrijfgeld is € 3,– en dan mag je ook met alle wedstrijden mee doen. Betaling aan het water.
Bij deze wedstrijden wordt er gevist met de vaste hengel, er worden dus geen werphengels toegestaan.

De volgende wedstrijden zijn gepland op :

Zie http:www.ooij2000.nl AGENDA – activiteiten  

Terugzetverplichting aal onverminderd van kracht,

Bij sommige sportvissers is verwarring ontstaan over de terugzetplicht voor de aal. Dit omdat Minister Verburg het voorgenomen visverbod voor beroepsvissers voor de maanden september en oktober heeft geschrapt. Sportvisserij Nederland betreurt dit ten zeerste en vreest dat het nu nog verder bergafwaarts gaat met de aal. De sportvisserij houdt echter vast aan de eigen terugzetverplichting om de aal voor uitsterven te behoeden.

Lees meer sportvisserij nederland 

Verbod op vissen met de worm geldt niet voor zeepier en zagervrijdag,

2vl7kia
In april tot en met de laatste zaterdag van mei mag er in het Nederlandse binnenwater niet gevist worden met een hengel die is geaasd met een worm, slachtproducten, een dood visje, een stukje vis of kustaas (behalve kunstvliegen die kleiner zijn dan 2,5 centimeter).

Voor het IJsselmeer geldt dit verbod tot en met 31 mei. De reden van het verbod is om te voorkomen dat er in deze periode gericht op aal of op roofvis wordt gevist.

Er is al jarenlang onduidelijkheid of de zeepier en de zager een worm zijn en of deze dus ook onder het verbod vallen. Die onduidelijkheid leefde niet alleen bij sportvissers maar ook bij opsporingsambtenaren. Sportvisserij Nederland is daarom in de historie van de visserijwetgeving gedoken. Zij kwam tot de conclusie dat het nooit de bedoeling is geweest om een verbod in te stellen voor het vissen met de zager en zeepier in april en mei en dat de zager en zeepier dus niet zijn aan te merken als worm.

Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken heeft Sportvisserij Nederland vervolgens aan het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd of zij onze conclusie wilden bevestigen. Het Ministerie van LNV heeft ons laten weten dat de zager en de zeepier inderdaad NIET onder het begrip worm vallen. Het Korps Landelijke Politiediensten (de KLPD) is hiervan inmiddels op de hoogte gebracht door het Ministerie van LNV.

Karperinstructie avond voor de jeugd

2vw7hpc
OOIJ – Woensdagavond 11 maart gaf de hengelsportvereniging De Voorn uit Nijmegen een karperinstructieavond voor de jeugd in het dorpshuis de Sprong te Ooij.
De jeugd mocht hier gratis gebruik van maken en was dan ook in grote getale aanwezig. De avond werd verzorgd door Berend en Michiel van de Karper Studie Groep. Op deze avond werd een fotopresentatie getoond over hun visvangst in de Ooijpolder en met welk aas het gevangen werd. Daarna werd er nog diverse informatie verstrekt over zelf maken van aas en het knopen van vislijn voor de Karper.

Uitslaande brand in hengelsportzaak Beuningen

Spyxkl

vrijdag 13 maart 2009

Beuningse hengelsportzaak in brand.
BEUNINGEN – Een uitslaande brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de Baitstore aan de Schoolstraat in het centrum van Beuningen het interieur van de hengelsportzaak en de daarnaast gelegen schoonheidssalon flink beschadigd.
De hulpdiensten rukten rond kwart voor twee ‘s nachts met groot materiaal uit. Er werden drie bluswagens ingezet en een ambulance. Ook werd er een commandopost ingericht op het nabijgelegen Julianaplein.
In het pand bleek niemand aanwezig. De directe buren zijn uit voorzorg en in verband met de grote rookontwikkeling uit hun huis gehaald. Er raakte niemand gewond. Een uit het nasmeulende pand gevluchte kat is opgevangen door de dierenambulance.
De brand brak vermoedelijk aan de achterzijde van het pand uit. De twee omliggende panden hebben rook- en blusschade. Om vier uur was het vuur onder controle en heeft de Nuon het pand gezekerd. Technisch onderzoek zal moeten uitwijzen wat de oorzaak van de brand is. Dat zal later in de week worden verricht.

Lees verder Brand bij Baitstore was aangestoken

Het insigne van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

In onze omgeving zijn diverse Buitengewone Opsporings Ambtenaren werkzaam, die allemaal op hun eigen werkgebied bezig zijn. Zo zijn er de jachtopzichters en de ambtenaren van Staatsbosbeheer, maar ook milieuambtenaren e.d. Ze dragen allemaal hun eigen uniform en daarbij was van uniformiteit geen sprake. Vanaf 1 januari 2008 hebben al deze BOA’s een eigen embleem gekregen, dat ze zichtbaar op hun uniform moeten dragen, zodat de burger kan zien, dat ze te maken hebben met een officiële opsporingsambtenaar. Het embleem bestaat uit een hand met een scepter en een schild. Helaas is daar nog erg weinig bekendheid aangegeven, zodat een nadere kennismaking op zijn plaats is. Het is altijd gemakkelijk om te wetendat je ook van deze mensen een “bon” kunt krijgen, alhoewel dat natuurlijk niet hun doel is. Voorkomen is beter dan genezen. 

Visstropers aangehouden op Slotermeer

2zh376c
Bron: AID – Het Visstroperijteam Friesland heeft maandagochtend 2 maart op het Slotermeer twee mannen betrapt toen zij illegale netten uit het water visten. De verdachten probeerden te ontkomen door de netten overboord te gooien en weg te varen, maar konden worden aangehouden en zijn overgebracht naar het politiebureau in Joure.

Het stroperijteam heeft vijf zogenoemde perkjes staande netten aangetroffen met een totale lengte van 500 meter. Hierin zat ongeveer 200 kilo gestroopte vis, waaronder snoekbaars en brasem. De verdachten zijn na verhoor met een proces-verbaal heengezonden. De netten, boot en buitenboordmotor zijn in beslag genomen. De nog levende snoeken zijn teruggezet, de overige vis is verkocht via de visafslag.

Vanwege de omvang van de visstroperij in de Friese wateren en meren is het Visstroperijteam Friesland al enige jaren actief. Het team is samengesteld uit medewerkers van de Algemene Inspectiedienst (AID), de politie Friesland, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en het Openbaar Ministerie. Met deze structurele en forse aanpak van de visstroperij in Friesland wordt geprobeerd de stroperij flink terug te dringen en te ontmoedigen.

Stroperijactiviteiten kunnen 24 uur per dag worden doorgegeven bij de Meldkamer van de AID, tel.: 045-5466230

Bron: persbericht Algemene Inspectiedienst (AID) via Nieuwsbank.