Middelmaat vis mist in Deest

10r5kjc


DEEST – Veel hele grote vissen en verder veel kleine. Dat was de uitkomst van een visstandonderzoek van de landelijke Vereniging Sportvisserij in visvijver de Poolakker, langs de Van Heemstraweg in Deest.
De vis werd donderdag gevangen, gemeten en gewogen en daarna weer terug gezet. Uitkomst: de middelmaat vis mist. Oorzaak zijn aalscholvers. Ger van Hout van de Hengelsportvereniging Deest heeft wel eens een groep van twintig vogels de vissen in een hoek zien drijven.

“Er stonden ook een paar reigers te profiteren”, zegt hij. ” De vis springt uit angst op de kant.” Jan Kamman van de Vereniging Sportvisserij legt uit dat kooien van schapengaas de vis moeten gaan beschermen. De brasem, snoek, voorn en karper gebruiken die als schuilhut, zodat ze onbereikbaar worden voor de aalscholver.

De Poolakker in Deest is een van de vier proefprojecten, waar nu een nulmeting is gedaan. De kooien worden halverwege maart geplaatst. Daarna wordt de visstand gevolgd.

100 vissen in kofferbak aangetroffen

Harlingen – De politie heeft in het kader van het project Rallyvisserij, in samenwerking met de Hengelsportvereniging Harlingen, een visserijcontrole gehouden. In de kofferbak van de auto van twee Groningers zijn 100 vissen aangetroffen.

De twee mannen uit Groningen in de leeftijd van 67 en 51 jaar kregen aan de Spoarleane een proces-verbaal voor dierenkwelling. Ook lieten de mannen levende vissen aan hun lot over. En ze bleken meer dan dertig vissen, groter dan vijftien cm, in hun bezit te hebben. De levende vissen werden in het water teruggezet. De vissen die het niet hadden overleefd, zijn afgeleverd bij de vogelopvang De Fûgelhelling.

Witvis-instructieavond voor de jeugd in Ooij

Icn67c

OOIJ – Dinsdagavond 11 februari vond de eerste van de twee Witvis – Karper instructieavonden plaats in het dorpshuis de Sprong te Ooij. Deze avond gaf Hengelsportvereniging De Voorn onder begeleiding van Win Jacobs een Witvis instructieavond voor de jeugd.
Er hadden zich 6 jeugdkandidaten vooraf opgegeven, maar er verschenen er maar twee, wat zeer teleurstellend was voor de mensen die zich hier vrijwillig voor inzetten. Er zal nu bekeken worden of deze avond een andere opzet zal krijgen. We hopen dan ook dat de tweede Karper-instructieavond die op dinsdag 11 maart aanvang 18.00 uur gehouden wordt beter bezocht wordt. Deze wordt geheel verzorgt door KSN! (Karper Studiegroep Nederland) en alle nieuwe deelnemers ontvangen een lespakket van Sportvisserij Nederland. De overige lesmaterialen worden door Hengelsport Centrum Nijmegen beschikbaar gesteld.

Bij de visserij controleert de AID op de naleving van

Zee-, Kust- en Binnenvisserij – In de kust- en binnenvisserij wordt dit jaar weer veel aandacht besteedt aan stroperijbestrijding. De AID streeft naar het onderbrengen van grove visstroperij onder de Wet Economische Delicten, zodat effectiever en efficiënter kan worden opgetreden. Samenwerking met andere diensten speelt hierin een grote rol.

Aanlandingen – Het zwaartepunt van de visserijcontroles ligt bij de aanlandingen. Deze controles richten zich met name op het monitoren van de aanlandingsproces. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan de administratieve verplichtingen van vissers en afslagen. In 2009 streeft de AID ernaar bij 60% van de aanlandingstijden in de haven aanwezig te zijn.

Vervoer en handel – De AID controleert, volgt en verzegelt wegtransporten. Bij de vervoerder, handels- en visverwerkingsbedrijven gaat de AID na of de bedrijven de ondermaatse vis goed registreren. Ook controleren medewerkers de maatregelen voor het kabeljauwherstelplan. Verder voert de AID ook in 2009 zogenoemde eenvoudige boekhoudcontroles bij reders, verwerkende en vervoersbedrijven uit.

Visstroperijteam Friesland houdt stroper aan

28ip5ad
Het Visstroperijteam Friesland heeft op woensdag 28 januari op het Sneekermeer een man uit Sneek aangehouden voor het vissen met illegale netten. De man had staand want uitstaan met een lengte van ongeveer 500 meter. Het vissen met staand want is in Friesland verboden. De verdachte is op het politiebureau voorgeleid aan de hulpofficier van justitie en gehoord, waarna hij met een proces verbaal is heengezonden. Zowel de boot, de motor, als de netten zijn door het stroperijteam in beslag genomen. De vis, 31 kilo snoekbaars en 15 kilo bijvangst, is overgebracht naar de visafslag.

Vanwege de omvang van de visstroperij in de Friese wateren en meren is het Visstroperijteam Friesland al enige jaren actief. Het team is samengesteld uit medewerkers van de Algemene Inspectiedienst (AID), de politie Friesland, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en het Openbaar Ministerie. Met deze structurele en forse aanpak van de visstroperij in Friesland wordt geprobeerd de stroperij flink terug te dringen en te ontmoedigen.

Illegaal vistuig en gebruikte vaar- en voertuigen worden altijd in beslag genomen. Overtredingen kunnen uiteindelijk leiden tot boetes die oplopen tot € 16.750. De illegale activiteiten van de visstropers veroorzaken veel schade aan visbestand, natuur en milieu in de Friese wateren.

 

Het nieuwe visseizoen is weer begonnen!

Wij van De Voorn hopen dit jaar weer een goed jaar te krijgen
Niet alleen door te vissen maar ook dat mensen calamiteiten
Die niet door de beugel kunnen. Zo als overlast bij het water en
stroperijen dat het gelijk word gemeld zo dat er gelijk actie
ondernomen kan worden. De laatste tijd neemt deze soort van visstroperij
hand over hand toe in de ooijpolder.
Het bestuur van de visclub “De Voorn roept haar leden dan ook op om dergelijke
misstappen gelijk te melden.
zodat onze leden geen last er van hebben
en rustig kunnen vissen. Zijn er toch problemen dat staat er op
de informatiekast bij de poort van kasteelsehof staan.
2 nummers deze personen staan ook in u vis documenten
die u kunt bellen voor die calamiteiten . Ook voor ander calamiteiten
kunt u bij die personen terecht

Het bestuur van de visclub “De Voorn

Vissterfte Warande baart zorgen

2hgcqzc

TILBURG – De massale vissterfte in de vijver van de Oude Warande in Tilburg baart de PvdA-fractie in de gemeenteraad zorgen.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan het college. Aanleiding vormt een eerder bericht in het Brabants Dagblad over honderden dode vissen in de vijver van de Warande.

Volgens de PvdA had de gemeente het in de periode dat het zo vroor niet zover mogen laten komen dat de vissen door zuurstofgebrek om het leven kwamen.

De PvdA meent dat de gemeente, vooruitlopend op de strenge winter, via een afwateringspijp water aan de vijver had moeten toevoegen.

De PvdA wil weten hoe de gemeente in toekomst probeert te voorkomen dat ongunstig weer ernstig gevolgen heeft voor de fauna in de stad.

Bron: brabantsdagblad.nl

Phocas en Ubbergen vechten roeiconflict voor de rechter uit

23tlh1j

Het Hollandsch-Duitsch Gemaal bij het Meertje. Waar nu gevist wordt, gaan straks de roeiboten in het water. De locatie van het botenhuis is rechts net niet zichtbaar.
NIJMEGEN – Een al bijna vijf jaar durende conflict, tussen de Nijmeegse studentenroeivereniging Phocas en de gemeente Ubbergen, bereikt op 10 februari een hoogtepunt voor de bestuursrechter in Arnhem.

Die moet beslissen of de roeiers mogen sporten op ‘t Meertje, het water tussen Nijmegen en de Ooijpolder.

De Radboud Universiteit heeft dicht bij het Hollandsch Duitsch Gemaal, op Nijmeegse bodem, grond aangekocht om een nieuw botenhuis voor de roeiers op de bouwen. De gemeente Nijmegen en het Waterschap Rivierenland hebben geen problemen met de plannen van Phocas.

Het water van ‘t Meertje ligt echter op Ubbergs grondgebied. Die gemeente ziet helemaal niets in sportactiviteiten op het water. Ze beschouwt het als ‘intensieve’ recreatie, en die staat het bestemmingsplan niet toe. Burgemeester Paul Wilbers heeft bij herhaling aangegeven dat hij recreatief roeien prima vindt, maar dat hij te veel drukte op ‘t Meertje ongewenst acht.

Volgens Phocas en universiteit is er intensief gebruik echter geen sprake. Wedstrijden zullen er nooit komen, omdat het water daar te smal voor is. Voor overlast door feesten hoeven aanwonenden ook niet bang te zijn, stellen ze.

Een gemeentelijke bezwarencommissie stelde Ubbergen een klein jaar geleden in het gelijk, waarna de roeiers de weg naar de rechter kozen.

Of Phocas en de universiteit de strijd na de uitspraak van de bestuursrechter opgeven, kan voorzitter Timo Stark niet zeggen. “Dit is een dure aangelegenheid. Ik weet niet hoe lang de universiteit ons blijft steunen.”

bron: gelderlander

Schippers bezorgd om lagere kribben in de Waal

35d56bl


Kribben in de Waal bij Tiel.

RIJK VAN NIJMEGEN – Schippers maken zich zorgen om de voorgenomen verlaging van de kribben in de Waal. De beroepsvaart verwacht meer ongelukken als straks de kribben vaker onder water staan. Bij wijze van proef heeft Rijkswaterstaat acht kribben ter hoogte van Beneden-Leeuwen al verlaagd.

Alle 750 kribben in de Waal tussen Millingen en Gorinchem worden de komende jaren ongeveer een meter lager gemaakt. Hierdoor wordt de doorstroming beter en wordt de maximale hoogwaterstand met zes tot twaalf centimeter verlaagd.

Deze zomer begint Rijkswaterstaat met de verlaging van honderd kribben tussen Nijmegen en Druten. Volgens schippersvereniging Koninklijke Schuttevaer zonder dat de effecten daarvan goed zijn onderzocht.

Districtshoofd van Rijkswaterstaat Jan Hendrik Beks kan zich wel wat voorstellen bij de bezorgdheid van de schippers. “De kribben liggen nu tweederde van de tijd boven water. Na verlaging met gemiddeld een meter per krib is dat straks nog maar eenderde deel van de tijd.”

Volgens Beks kan daardoor het risico dat een schip op een krib vaart groter worden. “Natuurlijk staan er bakens op de kribben. Misschien moeten we ons beraden op een nog betere aanduiding voor de schippers.”

Het hele project gaat 75 miljoen euro kosten en moet in 2015 zijn afgerond. De kribverlaging maakt onderdeel uit van Ruimte voor de Rivier waarvoor in totaal 2,2 miljard euro beschikbaar is.

Bron: gelderlander