Overnachten bij nachtvissen weer mogelijk

Overnachten bij nachtvissen weer mogelijk
woensdag, 17 juni 2009

2vl41i0

Zwolle – Het college van B&W verleent ontheffing aan de leden van visserijvereniging ‘De Hengelsport’ om bij het nachtvissen gebruik te maken van een schuiltent langs de waterkant. Eerder was dit geregeld in de Wet Openluchtrecreatie, maar die is komen te vervallen.

Er wordt op toegezien het nachtvissen geen overlast veroorzaakt.

Het nachtvissen is bij wet geregeld. Het is vooral voor karpervissers een belangrijk onderdeel van de hobby. Nachtvissers gebruiken vaak een schuiltent om zich te wapenen tegen koude, regen en wind. Om te voorkomen dat iedereen zijn tentje zomaar ergens neerzet was voor de vissers een uitzondering gemaakt in de Wet Openluchtrecreatie. Dat heeft nooit tot problemen geleid.

De visserijvereniging ziet toe op de naleving van de voorschriften met eigen Bijzondere Opsporingsambtenaren. Een sportvisser die zich niet houdt aan de voorschriften wordt de eerste keer al direct voor één periode uitgesloten en wordt bij een tweede keer het lidmaatschap ontnomen. Toen de Wet Openluchtrecreatie van rijkswege kwam te vervallen was het aan de gemeente om het overnachten bij het nachtvissen te regelen, wat bij deze is gebeurd.

Bron: weblogzwolle.nl

Nachtvissen

In de maanden juni, juli en augustus mag er in de meeste wateren de hele nacht gevist worden. Buiten die maanden mag gevist worden vanaf één uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. In sommige wateren mag ook buiten de periode van juni t/m augustus ‘s nachts worden gevist. Raadpleeg hiervoor de Lijst van Viswateren! Nachtvissen is niet toegestaan op het IJsselmeer en in de daaraan gelegen open havens. Ook voor het nachtvissen geldt dat deze vergunning nadere bepalingen kan geven.

LEES MEER SPORTVISSERIJ NEDERLAND  

Nachtvissen met plu en tent

2qbgbhu
De visput van hengelsportvereniging De Waalkanters in Druten. Dit is een van de nachtvislocaties in de gemeente. En bij deze vereniging is ook een speciale nachtvispas te koop. foto Jan Rikken
DRUTEN – Een grote paraplu of een eenvoudig tentje ter bescherming tegen wind, regen of kou.
Voor nachtvissers geen ongekende luxe. Een dergelijk kampeermiddel mag volgens het kampeerbeleid van de gemeente Druten echter alleen gebruikt worden op de camping.

Nu het nachtvisseizoen weer is aangebroken hebben burgemeester en wethouders van Druten besloten de hengelaars tegemoet te komen. Nachtvissen is in de zomerperiode (1 juni tot en met 31 augustus) wettelijk toegestaan mits de eigenaar van het viswater daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Om te voorkomen dat de hengelaars in overtreding zijn met de kampeerregel, heeft de gemeente op verzoek van Hengelsportvereniging De Uiver zeven locaties aangewezen waar een paraplu of tentje opgezet mag worden tijdens het nachtvissen.

De ‘kampeervissers’ kunnen terecht op een strook van 5 meter langs de oever van de Trio Plassen, het Drutens Bosje, ‘t Zeeltje, de Poolakker, de Uivermeertjes, ‘t Goor en het gedeelte langs de Waal tussen krib 900.2 en krib 900.8, met uitzondering van de kribben zelf. Het kamperen op deze locaties is alleen toegestaan indien de visser in het bezit is van een geldige vispas en een nachtvispas, benadrukt de gemeente.

Tevens is altijd toestemming nodig van de eigenaar van het viswater of de gronden waarop gekampeerd wordt.

De speciale nachtvispas is te krijgen bij lokale hengelsportverenigingen als De Waalkanters in Druten, ‘t Goor in Horssen, De Duijkelaar in Puiflijk, ‘t Lauwke in Afferden en Hengelsportvereniging Deest.

De paraplu in regenboogkleuren of het felblauwe tentje kan overigens thuisblijven; het kampeermiddel moet namelijk een neutrale groene, bruine of camouflagekleur hebben.

3e jeugd witviswedstrijd in Ooij

Dinsdagavond 2 juni vond de derde witviswedstrijd plaats aan het eenden gat achter de Sprong in Ooij. De belangstelling was deze keer wat minder, er deden aan de wedstrijd 8 kinderen mee. De 4e en laatste wedstrijd zal plaats vinden op 16 juni.


2iixxdg

Winnaars:
1e prijs: Luke Slootweg met 2.0 kg
2e prijs: Niels Berendsen met 420. gr
3e prijs: Tim v.d. Griend met 380. gr
4e prijs: Julika Terhaaf met 360. gr

1688qc3 3e jeugd wedstrijd 02-06-09
>> foto-reportage Marcel Vink

24 Uurswedstrijd Jeugd karperwedstrijd 2009

Jeugd karperwedstrijd 2009

24 Uurswedstrijd voor de jeugd t/m 14 jaar op 28 en 29 augustus 2009
Deze wedstrijd zal gevist worden in de “Wijnacker” kolk aan de Ooijsebandijk op de grens Nijmegen en de Ooij.
Er wordt gevist in een koppel van twee personen.
De wedstrijd wordt door de jeugd gevist onder begeleiding van diverse mensen van de vereniging.
Deze zijn hier 24 uur aanwezig en ten alle tijden te bereiken.
Locatie : Wijnacker aan de Ooijsebandijk
Loting : Op locatie rond 10.00 uur. Einde inschrijfdatum 20 juli.

Start wedstrijd : 28 augustus om 11.00 uur. Einde wedstrijd : 29 augustus om 11.00 uur

Inschrijfgeld : € 7,–. Deze wedstrijd is dit jaar alleen voor leden, vergunning meebrengen.

Deelname maximaal 24 pers.

Voor eten en drinken wordt gezorgd. Je moet zelf voor materiaal en schuilgelegenheid zorgen.
Betaling aan het water.
Maar denk eraan eerst je ouders om toestemming vragen.

Karperwedstrijd 15 t/m 17 jaar

24 Uurs wedstrijd voor de jeugd van 15 t/m 17 jaar.
Deze willen we pas echt organiseren als er genoeg animo voor is.
Er wordt gevist in koppels van max. 2 personen!
Kosten € 10,–
Deelname maximaal 24 personen! Minimaal 10 personen!

Kronenburgerpark 2009

Dit jaar zal de Koningswedstrijd gehouden worden voor de veteranen (60+) en dames in het Kronenburgerpark en wel op 19 juli 2009. Aanvang wedstrijd 10.00 uur – einde 12.00 uur . Verzamelen om 9.00 uur op de brug in het park.
Het inschrijfgeld bedraagt €. 5,- te voldoen aan het water.
Na afloop zal de prijsuitreiking plaats vinden in
café De Gouden Leeuw , Lange Hezelstraat 58a.

WIL JE MEEDOEN MET BOVENSTAANDE WEDSTRIJD STUUR EEN BRIEFKAART OF BEL NAAR


Win Jacobs, Aldenhof 61-68, 6537 DP Nijmegen.
Telefoon 06-11008851
E-mail, win@nhvdevoorn.nl

Aanpak stropers in Biesboschmaandag, 18 mei 2009

HEUSDEN EN ALTENA – De controle op visstropers en op sportvissers die zonder de vereiste vergunning vissen in de Biesbosch en omgeving, wordt strenger.

Vanaf zaterdag voert een snelle boot van de Federatie Zuidwest Nederland controles uit op het water, met aan boord twee buitengewone opsporings ambtenaren (boa’s). De boot ligt bij de Spieringsluis in Werkendam.

Stroperij is er altijd al geweest, stelt Henk Embregts (54) uit Tilburg, secretaris van de visfederatie Zuidwest Nederland. “Zo is momenteel stropen op snoekbaars financieel aantrekkelijk. Tot nu toe konden we weinig controleren op het water zelf en moesten we ons beperken tot controle vanaf de wal. Maar dat heeft in bijvoorbeeld de Biesbosch, op de Bergsche Maas, de Amer en het Volkerak Zoommeer weinig zin.” Uiteraard voert ook de politie controles uit. “Maar dan zijn we afhankelijk van de capaciteit en beschikbaarheid van de KLPD te water.”

De roep om meer controles neemt toe. “We kunnen het natuurlijk niet verkopen dat verreweg de meeste sportvissers zich netjes aan de regels houden en een paar niet. Mensen worden lid van een visclub om een vispas te krijgen en toestemming om in bepaald viswater te vissen.”

De controle en de handhaving liggen in principe bij politie en justitie, maar de sportvisserij-organisaties zijn de uitvoering gaan doen. De visfederaties schakelen daarvoor boa’s in. Zij mogen boetes uitschrijven en leggen verantwoording af aan de federaties en aan de politie Midden- en West-Brabant. “We nemen onze taak heel serieus”, aldus Embregts.

De boa’s, die werken voor een vrijwilligersvergoeding en dus meestal nog een ‘gewone’ baan hebben, gaan de controles met twee boten uitvoeren. Eén vaart op het Volkerak Zoommeer, de andere is voor de Biesbosch en omgeving.

Bron: brabantsdagblad.nl

Twee nieuwe BOA’s

Controle en handhaving is een van de speerpunten van de federatie, er zijn 19 BOA’s actief in het federatiegebied, nu komen er nog eens 2 BOA’s bij.

                     2ptqzcj 2ef0vfa

In totaal heeft de federatie nu 21 BOA’s die controles uitvoeren op de visserij, 3 van deze BOA’s zijn in dienst van de federatie en inzetbaar in het hele federatiegebied. De twee nieuwe BOA’s zijn ook in dienst van de federatie en zijn in het hele federatiegebied inzetbaar. De focus van deze BOA’s zal liggen in de omgeving Nijmegen, in deze omgeving ligt veel viswater en zijn veel vissers actief.

1e Jeugd witviswedstrijd in Ooij 05-05-2009

Ooij – Dit jaar zijn er door de hengelsport vereniging de Voorn weer vier witviswedstrijden voor de jeugd in het programma opgenomen.
Dinsdagavond 5 mei vond de eerste witviswedstrijd plaats aan het eenden gat achter de Sprong in Ooij. De belangstelling was iets minder ondanks het slechte weer.
Aan de wedstrijd deden 11 kinderen mee,er werd toch leuk vis gevangen in totaal op 20 gram na 5 kilo.

 

Winnaars:Xp9fl11e prijs: Mike Teunissen met 820 gr
2e prijs: Luuk Slootweg met 800 gr
3e prijs: Luuk ter Haaf met 580 gr
4e prijs: Julika ten Haaf

 

De volgende wedstrijden vinden plaats op 19 mei-02juni-16juni, aan het eenden gat,er kan nog mee gedaan worden.De kosten zijn dan nog 4 euro.

1688qc3 foto-reportage Marcel Vink

1688qc3 tweede jeugd wedstrijd 19-05-09
>> foto-reportage Marcel Vink