Wijziging Visserijregels per 1 maart 2012

Sportvisserij Nederland blij met verruiming sportvismogelijkhedenNa een intensieve lobby van Sportvisserij Nederland treedt per 1 maart 2012 een aantal belangrijke wijzigingen in werking die de mogelijkheden voor sportvissers flink verruimen. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie werkt momenteel bijvoorbeeld hard aan het afschaffen van de gesloten tijd voor de worm, het nachtvisverbod en legaal vissen op meerval.
Het verzoek aan de minister voor wijzigingen in de visserijreglementen is ingegeven door de wens om te komen tot een vermindering van het aantal regels, vereenvoudiging van de regels en veranderingen op het gebied van de visserij, visstand en de waterkwaliteit. Het voorstel tot wijziging dat er nu ligt, stemt voor het grootste deel tot tevredenheid omdat overbodige regels worden afgeschaft en de mogelijkheden voor sportvissers worden verruimd. De belangrijkste wijzigingen per 1 maart 2012 zijn:
Er mag actief op de Europese meerval worden gevist. Er komt wel een gesloten tijd voor het hele jaar zodat elke meerval altijd direct moet worden teruggezet.
De gesloten tijd voor de worm (1 april 31 mei) wordt geschrapt. Deze aassoort wordt door wedstrijdvissers, karpervissers en recreatieve vissers veel gebruikt en dit mag straks het hele jaar door.

Nachtvissen is het hele jaar door toegestaan. Uitgezonderd zijn de natuurgebieden waar het nachtvissen nu ook al verboden is. Het gebruik van een tentje e.d. wordt niet vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente. De visrechthebbende blijft bevoegd om het nachtvissen eventueel toch te beperken om overlast voor omwonenden te voorkomen.

De minimummaten voor de rietvoorn en de winde komen te vervallen. Hiermee wordt voorkomen dat wedstrijdvissers onbedoeld  in overtreding zijn.
De gesloten tijd voor snoek wordt ingekort tot 31 mei, zodat de einddatum van de gesloten tijd gelijk loopt met de gesloten tijd voor aassoorten.
De minimummaten voor zeevissen worden ook van toepassing als de betreffende soort wordt gevangen in het binnenwater. Zo wordt de handhaving inzake het meenemen van ondermaatse zeevis flink verbeterd.
Sportvissers mogen straks (m.u.v. het IJsselmeer) ondermaatse baarzen voorhanden hebben op voorwaarde dat de vis levend wordt bewaard en teruggezet. Dit maakt het mogelijk deze bij wedstrijden mee te laten tellen.
Er komt ook een verbod voor sportvissers om hun vis te verkopen.
Bij een aantal wijzigingen vervallen vergunningplicht electrovisapparaat en instellen van zones waar het verboden is om te vissen  heeft Sportvisserij Nederland kanttekeningen geplaatst en werkbare alternatieven aangedragen. Het totale voorstel met wijzigingen en onze reactie zijn te vinden op