’s Nachts vissen

Bijna de helft vist wel eens ’s nachts, waarbij er een sterke correlatie bestaat tussen leeftijd en ’s nachts vissen: hoe jonger men is des te vaker vist men ’s nachts. Twee derde van de jongeren in de leeftijd 15-25 jaar heeft dat wel eens gedaan, tegenover een vijfde van de 65-plussers.

Karpervissen als specialisme
Het gericht vissen op karper is een gespecialiseerde vorm
van hengelsport die nog steeds een groei doormaakt.
Opvallend is dat het vissen op karper vooral jongeren in de
leeftijd tussen de 14 en de 25 jaar aanspreekt, een groep
die traditioneel in de hengelsport werd gemist. Aangezien
karper een moeilijk vangbare vis is, die vooral in de nachtelijke
uren actief wordt, brengt de gemiddelde karpervisser
relatief veel tijd aan de waterkant door. Vaak beslaat een
karpervisdag 24 uur of langer