Bevis- en Berijkbare kribben langs de waal

De federatie midden nederland heeft in samenwerking met sportvisserij
nederland dit jaar een inventariatie uitgevoerd naar aantal berijkbare kribben
langs de waal.Dit als onderdeel van een notitie over het sportvisserijgebruik van kribben.
Doel van deze notitie is om Rijkswaterstaat inzicht te geven in het belang van de kribben voor de hengelsport.

in het kader van de planologische kern beslissing ‘ruimte voor de rivier’ staatkribverlaging op de planning.
Dit heeft grote gevolgen voor de bevisbaarheid van de kribben. Volgens de berekeningen komen de kribben
na verlaging nog maar 100 in plaats van 265 dagen perjaar boven water te staan.
Terwijl uit enquetes juist blijkt dat 75% van de vissersn uit het gebied van federatie midden nederland
graag vanaf de kribben vist.
De federatie en sportvisserij nederland zijn momenteel dan ook druk doende om sportvisserij belang onder de aandacht te brengen bij rijkswaterstaat.

toegangkelijkheid

bij het onderzoek naar de lokale situatielangs de waal kwam ook nog een ander opvallend knelpunt aan de licht:
de versnipperde visrechten .veel plaatsen langs de rivier zijn wel berijkbaar. maar er mag vaal alleen worden gevist
door leden van een vereniging. De federatiemidden nederland betreurt dit omdat de waal voor sportvissers enorm veel mogelijkheden bied.zij ziet het liefst dat de waal in de landelijke lijst van viswateren wordt opgenomen .
Dit is niet alleen prakticher en better te begrijpen voor de sportvissers. Maar bijvoorbeeldook voor de waterpolitie die controles uitvoert langs de waal.