Eendegat achter de Sprong in Ooij afgevist

1zw1ci1 5cf4ms
Foto’s: Marcel Vink
Het Bestuur en vrijwilligers van N.H.V. “De Voorn” hebben een vijver afgevist dat bijna droog stond in Ooij.
Door de aanhoudende lage waterstand komen diverse wateren zo laag te staan, dat het voor de vissen onhoudbaar wordt om er nog lager in te leven. Zondag 18 oktober is in overleg met het Waterschap besloten dat het Eendegat achter de Sprong in Ooij afgevist zou worden. Na het water eenmaal afgevist te hebben, zijn de diverse vissen overgebracht naar de Wilhelminaplas, Kon. Wilhelminastraat, hoek Rietvoornstraat in Ooij.

Het viskundig onderzoek in zake De Kasteelsehof.

Sfckz5

Het viskundig onderzoek in zake De Kasteelsehof.

Namens Het Bestuur zal er door een aangewezen groep gevist mogen worden op de Kasteelsehof, dit in belang van het onderzoek naar vissterfte onder de karper. (Dit zal geschieden in het weekend van 16 t/m 18 oktober 2009)
De aangewezen vissers zijn op de hoogte gebracht van het risico tot besmetting op ander viswater, en dienen als zodanig hun spullen zoals netten, weegzakken en onthaakmatten ed. goed te drogen en te ontsmetten.

Voor een ieder ander zal deze locatie gesloten zijn om te kunnen en mogen vissen, totdat er meer duidelijkheid is ontstaan. Gezien de sterfte hoofdzakelijk onder de karper is zal mijn onderzoek dan ook hier op gericht zijn. Het lijkt er sterk op dat er een bacteriële infectie is opgetreden onder deze vissoort, echter waarom is nog niet met zekerheid te stellen, daarom ook het advies tot sluiting tot nader order.

Wanneer er levende karper gevangen is zal er een microscopisch onderzoek gehouden worden, ook een swab (Uitstrijkje) zal gemaakt worden om te zien welke bacterie dit alles veroorzaakt. De gevangen vis(sen) zullen kort bewaard worden in een groot cirkelvormig net dat ter plaatse is ingericht, voor dit onderzoek. Ook een watermonster zal uitgebreid worden onderzocht, door een laboratorium. ( bekend bij bestuur)
Vooralsnog lijkt het water in orde te zijn, daar er meerdere vissoorten ter plaatse zijn die echter geen sterfte hebben laten zien.
Echter willen we alles uit kunnen sluiten zodat we een goed beeld kunnen vormen wat er gaande is.

Ook zal er door een duikteam gekeken worden of er niks vreemds op de bodem ligt. Aangaande dit onderzoek is de aanbeveling gedaan om Politie Gelderland zuid ( Groesbeek) en de Burgemermeester van de Gem. Beek Ubbergen, op de hoogte te brengen, alsmede hierdoor is dus het viswater van de Kasteelsehof gesloten voor een ieder ander tot nader order.

Voor meer informatie hierover kan men contact opnemen met het bestuur van NHV de Voorn of met: Marokoi Nijmegen, Mario Roelofs tel 0620294634.
Hopende op Uw medewerking met vriendelijke groet: Marokoi Nijmegen, Mario Roelofs en het Bestuur NHV de Voorn.

Het laatste nieuws (18-10-09): Er zijn in totaal drie kapers gevangen en uitstrijkjes van gemaakt. Deze zijn ingestuurd voor een uitgebreid onderzoek in een laboratorium.
Dus, nu is het afwachten op de uitslag van het onderzoek

Toch vissen op het kasteelsehof

2ikidl

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober 2009 zal er toch door 6 of 7 mensen gevist worden op het Kasteelsehof, dit gaat gebeuren onder begeleiding van enkele bestuursleden. Verder blijft het verbod om er te vissen van kracht buiten deze 6 of 7 mensen. Dit is nodig omdat er levende karper nodig is voor een laboratorium onderzoek. Er moet namelijk van de levende vissen uitstrijkjes gehaald worden voor een virus onderzoek.

Het visverbod is nog steeds van kracht!

Zijn hier vragen over kunt u contact op nemen met C v Duinen of W Jacobs.

Afvissen in ooijpolder 03-10-2009

NHV De voorn

Het Bestuur en vrijwilligers hebben weer een waterput afgevist dat bijna droog staat. waar nog geen 40 cm? water in zit. er zijn veel vissen gered uit dat water waar ze bijna niet meer konden zwemmen .Veel vissen die nu een nieuwe bestemming hebben in de bizonbaai waar ze nu vrij goed kunnen zwemmen de Voorn heeft twee keer de net er doorheen gedaan en twee keer was de net vol met vis .veel witvis van groot tot klein snoek- snoekbaars – en karper

Door de te lage waterstand komen diverse wateren zo laag te staan, dat het voor de vissen onhoudbaar wordt om er nog lager in te leven. In overleg met Staatsbosbeheer werd besloten dat het water afgevist zou worden. Dit kan op verschillende manieren. Er kan gebruik gemaakt worden van een zegen, dit is een groot net, of er kan met behulp van elektrisch visapparaatuur afgevist worden. De manier van afvissen is afhankelijk van de grootte en de diepte van de put, vijver of wetering. In dit geval is gekozen voor een groot net. Na tweemaal het water afgevist te hebben, zijn de bijna 200 brasems in de Bisonbaai en de Karpers, snoek en snoekbaars in een binnen water teruggezet waar ze voldoende water hebben om verder te leven

LEES MEER Viswater afgevist in de Ooijpolder    

AID controleert aalverbod

O6i8hl
De AID controleert vanaf 1 oktober 2009 de naleving van het twee maanden durende aalverbod.

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit controleert vanaf 1 oktober 2009 de naleving van het aalverbod. Het verbod, dat twee maanden duurt, is een maatregel uit het Nederlandse aalbeheerplan en heeft gevolgen voor de visserij op paling. De AID richt zich voornamelijk op het gebruik van vistuigen geschikt voor het vangen van aal door beroepsvissers.

Waarom een aalverbod?
De Europese paling wordt met uitsterven bedreigd. De afgelopen twintig jaar is de palingstand in heel Europa sterk achteruitgegaan. Om deze achteruitgang te stoppen heeft de Raad van Europese Landbouw- en visserijministers op voorstel van de Europese Commissie de Europese aalverordening aangenomen. Op grond van deze verordening zijn alle lidstaten van de Europese Unie verplicht een aalbeheerplan op te stellen met maatregelen die moeten zorgen voor het herstel van de paling.

Visverbod maanden oktober en november
aan van de maatregelen is een visverbod op paling in de periode september tot december 2010. Voor dit jaar zal het visverbod alleen gelden voor de maanden oktober en november.

Beroepsvissers
Vanaf 1 oktober tot en met 30 november 2009 geldt in alle Nederlandse wateren (binnen-, zee- en kustwateren) een verbod op het gebruik van alle vistuigen waarmee aal gevangen wordt. De maatregel betekent dat op 1 oktober 2009 alle vistuigen waar aal mee gevangen wordt, uit het water verwijderd moeten zijn. Het is ook verboden om in deze periode een aalvistuig in de nabijheid van een water voorhanden te hebben.

Handhaving
Bij constatering van een overtreding van het visverbod op aal in oktober en november wordt direct proces verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie hanteert een boetesysteem, waarbij voor elk aangetroffen vistuig een boete wordt opgelegd. Bij recidive wordt de boete verdubbeld. De AID werk tijdens haar controles samen met het KLPD, de regionale politie en provincies.

Sportvissers
Voor sportvissers op binnenwateren geldt al langere tijd een terugzetverplichting voor aal, zoals opgenomen in de voorwaarden van de door Sportvisserij Nederland uitgegegeven vispas. De terugzetplicht geldt nu ook voor sportvisserij op zee- en kustwateren.

HELP VISSEN IN NOOD

Beste leden door het lage water stand overal kan het zijn dat er binnen kort snel afgevist moet worden. Wij kunnen als bestuur dat niet alleen daar hebben wij hulp bij nodig. Zijn er mensen jong en oud die zich daar voor op willen geven bel of mail dan even naar Win Jacobs, Deze maakt een telefoon lijst om mensen te bellen die we kunnen oproepen in de avond uren of in het weekend. Dit is van groot belang dus geef uw snel op.Ook zoeken we nog mensen die in het bezit zijn van een aanhanger die kunnen rijden met een waterbak op de aanhanger voor het vervoeren van de gevangen vis.
Win Jacobs, Aldenhof 61-68, 6537 DP Nijmegen.
Telefoon 06-11008851
Na 18.00 uur!
E-mail, win@nhvdevoorn.nl

Verboden te vissen in de Kasteelsehof te Ooij

Ooij (17-09-09) – Er zijn in een paar dagen tijd in en langs het Kasteelsehof diverse Karpers dood gevonden. De oorzaak hiervan is nog niet bekend. Er zijn monsters genomen van het water en zijn in onderzoek. Het bestuur van N.H.V. “De Voorn” uit Nijmegen heeft op dit moment besloten, dat er niet meer gevist mag worden in en aan de Kasteelsehof in Ooij.

Wie het verbod overtreed krijgt te maken met een schorsing

Ooy (28-09-09) Inmiddels zijn van de watermonsters de uitslagen binnen en er is niets gevonden dus het water is gezond, ook zijn er de laatste 6 dagen geen dode karpers meer gevonden. Wel blijft het water nog dicht om alles uit te sluiten dus mensen nog even geduld.

Het bestuur N.H.V. De Voorn 

Vissterfte Kasteelschehof

Ooij (16-09-09) – Er zijn in een paar dagen tijd in het kasteelsehof diverse karpers dood gevonden. De oorzaak hiervan is nog niet bekend, morgen wordt het water onderzocht op ziektes. Als de uitslag slecht is dat wordt er door het bestuur besloten om het water een paar weken te sluiten.In de tussen tijd mag er niet gevoerd worden en vis verplaaten naar andere wateren is ten strengste verboden. Voor ieder die er toch gaat vissen is het aan teraden om het schepnet en onthakingsmat thuis goed af tespoelen en te laten drogen.

Het bestuur van NHV De Voorn

laatste wedstrijd jeugd karpervissers

24 Uurs karperwedstrijd voor de jeugd van 15 t/m 18 jaar.
Deze laatste karperwedstrijd voor dit jaar, zal gehouden worden op 19 en 20 september.
Deze wedstrijd zal gevist worden aan de Kasteelsehof in Ooij.
Er wordt gevist in koppels van Max. 2 personen!
loten vindt op zaterdag 11.00 uur plaats. De wedstrijd begint om 12.00 uur tot zondag 12.00 uur Na de wedstrijd is de prijs uitreiking om 13.00 uur


Deelname maximaal 24 personen! Kosten € 10,– WIL JE MEEDOEN MET BOVENSTAANDE WEDSTRIJDEN
Meld je dan hier aan onderstaande adres

Voor informatie
Tel: 06-11008851
tussen18.00 en 21.00 uur

Win Jacobs