Grote visserij controle

2usvc4m

Zaterdagavond 22 mei heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met andere organisaties een groot opgezette handhavingsactie georganiseerd.

De controleurs waren mensen van de politie, de visverenigingen de Voorn, St. Petrus, de Snoek, de Karper en medewerkers van Staatsbosbeheer. De visserij controle van afgelopen zaterdagavond 22 mei, vond plaats in een uitgestrekt gebied tussen Arnhem en Nijmegen. In totaal deden er 25 controleurs mee, deze hebben gezamenlijk 129 controles uitgevoerd. Tijdens deze avond zijn er waarschuwingen gegeven, en 37 proces verbalen uitgeschreven. Redenen hiervoor waren onder andere het niet voor elkaar hebben van een visvergunning. Ook andere zaken zoals kampvuren stoken en afval verbranden zijn aangepakt. Staatsbosbeheer is blij met de samenwerking tussen de verschillende partijen. Op deze manier is een grote groep controleurs actief, waardoor een groot gebied bezocht wordt. Dit soort controle avonden vinden regelmatig plaats, vooral omdat ze een preventieve werking hebben.

weer de 1e jeugd witviswedstrijd van NHV De Voorn

X5txsg

1e Jeugd witviswedstrijd in Ooij

Dit jaar zijn er door de hengelsport vereniging de Voorn weer drie witviswedstrijden voor de jeugd in het programma opgenomen.
Dinsdagavond 18 mei vond de eerste witviswedstrijd plaats aan het eenden gat achter de Sprong in Ooij.

Winnaars:
1e prijs: Roy Teunissen met 680 gr
2e prijs: Luuk ten Haaf met 380 gr
3e prijs: Julika ten Haaf met 360 gr

De volgende wedstrijden zijn gepland op :dinsdag 1 juni en dinsdag 15 juni aan het eenden gat achter de Sprong in Ooij.

De loting zal plaatsvinden om 18.00 uur aan het water. Er zal gevist worden van 18.30 uur tot 20.00 uur. Daarna zal er gewogen worden en zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

WIL JE MEEDOEN MET BOVENSTAANDE WEDSTRIJDEN

Meld je dan aan bij:

Win Jacobs
Telefoon 06-11008851

Politie bekeurt bijna 100 vissers

2e5jj35
DORDRECHT – De politie Zuid-Holland Zuid heeft in het weekeinde een groot aantal sportvissers op de bon geslingerd. Van de 199 gecontroleerde hengelaars zijn er 92 bekeurd. Ze werden betrapt op het vissen zonder vergunning, vissen met verboden aas en nachtvissen op karpers. Dat maakte de politie zondag bekend.

De hoofdmoot ging dan om het vissen zonder de juiste papieren, vissen met verboden aas en nachtvissen. Er werden 199 sportvissers gecontroleerd. Verder waren er een bekeuringen voor illegale kampvuren, verkeersovertredingen en een proces-verbaal voor een illegale lozing op het oppervlaktewater.

Ieder jaar organiseert de politie zo’n controle waarbij het dit jaar opviel dat het aantal bekeuringen hoger lag. Dat kwam vooral door vissers die visten op karpers en dat deden in de nachtelijke uren waarneer vissen verboden is. Ook hadden zij vaak geen juiste papieren (vergunning).

De controles gebeurden op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 2010 van 17.00 tot 02.00 uur in de nacht. Vijftien controleurs gingen die twee dagen op stap en verdeelden zich in ploegen over de drie districten in de regio Zuid-Holland-Zuid. De politie Zuid-Holland-Zuid organiseerde de controles. Hieraan deden ook medewerkers mee van de waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten, Staatsbosbeheer., Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Waterschap Rivierenland, Sportvisserij Nederland en de provincie Zuid-Holland.

Sportvissers opgelet: besmette teken

3531ojn

Percentage besmette teken in 2009 hoger dan voorgaande jaren. Het percentage teken dat in 2009 besmet was met de Borrelia-bacterie is hoger dan in 2007 en 2008. Zowel in het voorjaar als in het najaar bleek achttien procent besmet te zijn. Deze teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken.

Uit de registratie van tekenbeten op www.natuurkalender.nl blijkt dat elf procent van de tekenbeten wordt opgelopen bij het spelen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Wageningse onderzoekers vandaag, voorafgaand aan de Week van de Teek (29 maart tot 4 april), bekendmaken.

Lees het volledige bericht op Natuurkalender.nl

Sportvissers stemmen massaal tegen Moord-actie in Delft!

Zmzhj8
Wat er zich onder water allemaal afspeelt gaat sommigen mensen misschien boven hun pet!? Toch als je aan een willekeurig iemand op straat de vraag zou stellen: Moet men de natuur de natuur laten!? Dan weet ik zeker dat je van 9 van de 10 mensen een volmondig ja krijgt.

Maar hoe kan het dan dat er in Nederland nog steeds soms de meest idiote plannen op tafel komen? aan daarvan is het wegvangen van tonnen zoetwatervis in de gemeente Delft. Bedacht door een aantal wereldverbeteraars  die tegen alle adviezen zijn ingegaan. Adviezen van erkende bureaus die ook verklaren dat hun plan van de zotte is!

LEES MEER sportvissen.blog.nl

Dodelijke karperziekte

Naast de zeer besmettelijke ziekte voorjaarsviramie, ligt er een nieuw gevaar voor karper op de loer: het Koi Herpes Virus, afgekort KHV. Dit virus wat voor het eerste werd aangetroffen bij koi’s kan makkelijk overspringen naar gewone karpers en tot een sterfte van het gehele bestand leiden. Een geneesmiddel of behandeling is er helaas niet.

Inmiddels heeft dit virus huisgehouden in Isral, Japan en de Verenigde Staten. Kort geleden zijn er ook besmettingen in Groot-Brittannië geconstateerd. De verschijnselen van KHV zijn bijvoorbeeld apathisch gedrag en ontstoken, vlekkerige kieuwen.

VISVERBOD KASTEELSEHOF OPGEHEVEN

Ta3qrk

Besloten is dat op maandag 1 februari is het tijdelijk visverbod in en aan de Kasteelsehof in Ooij is opgeheven. Binnenkort zullen de verbodsborden, waarmee aangeven werd dat er een tijdelijke visverbod gold, uit het water verwijderd worden. Wel zal er nog controle door medewerkers van de vereniging plaats blijven vinden.

Het bestuur . N.H.V.De Voorn