Nijmeegse Hengelaarsvereniging De Voorn

2zhkr39

Aldenhof 6168
6537DP NIJMEGEN

NHV De Voorn
win@nhvdevoorn.nl
http://www.devoorn.nl[/size]

De hengelsportvereniging biedt hengelsportmogelijkheden op ruim 200 ha water,
gelegen in het mooie natuurgebied de Ooijpolder,
in de Waal, de Maas en het Maas-Waalkanaal.

[size]De Nijmeegse Hengelsport Vereniging “de Voorn”, opgericht in 1923, is uitgegroeid van een visclubje tot een hengelsportvereniging van allure. Ze is aangesloten bij de Hengelsport Hengelsport Federatie Midden Nederland.
Momenteel zijn 2400 mensen, afkomstig uit Nijmegen en omgeving, lid van onze vereniging.
We bieden een groot aantal hengelaars de gelegenheid om in Nijmegen en omgeving(Ooijpolder) te genieten van de sportvisserij. Het zal u dan ook niet verwonderen dat het ledental elk jaar toeneemt.
Financieel is de vereniging gezond en het bestuur heeft steeds de blik op de toekomst gericht.
Vanzelfsprekend streeft de vereniging er naar om de hengelsport en de natuur goed samen te laten gaan. Dat lukt heel goed.
Het komt in Nederland bijna niet voor dat een vereniging in het bezit is van wateren met een goede visstand. NHV “de Voorn” heeft echter wél zulke eigen wateren en is daar zeer trots op.
Het zijn het natuurgebied Kasteelsehof, Koekoekskolk, brouwerij, en sinds kort ook de Spruitenkamp

Het spreekt vanzelf dat een vereniging met zoveel ambities geleid moet worden door een deskundig en actief bestuur. Bestuurlijk is de druk groot. Dit kan alleen dan tot gewenste resultaten leiden als het bestuur compleet is.

Geschreven door.frans kuppeveld