RGV VERRUIMT SPORTVISSERIJMOGELIJKHEDEN OP RECREATIEGEBIEDEN RONDOM NIJMEGEN EN ARNHEM

34g3otcOp de recreatiegebieden Berendonck. Groene Heuvels, Mookerplas, Rhederlaag en Wylerbergmeer – in beheer van RGV – zijn vaak vissers te vinden. RGV heeft als terreineigenaar het visrecht uitbesteed aan de Hengelsport Federatie. Hiervoor is op 21 mei jl. een overeenkomst ondertekend door Erik Droogh, directeur van RGV en Sjaak Koppers, voorzitter van de Hengelsport Federatie Midden Nederland op recreatiegebied Berendonck in Wijchen.

Op elk recreatiegebied is wel een rustig plekje te vinden om te vissen. Om vissers zo goed mogelijk te bedienen heeft RGV de visserijmogelijkheden op haar recreatiegebieden verruimd. Hiervoor is met de Hengelsport Federatie een aantal nieuwe overeenkomsten afgesloten.

RGV heeft als doelstelling om een breed en eigentijds vrijetijdsproduct aan te bieden op haar recreatiegebieden. Het sportvissen past binnen deze doelstelling. Het is dan ook een logisch gevolg dat RGV de mogelijkheden voor de sportvissers heeft verruimd.

Samen met de Hengelsport Federatie is gekeken hoe deze mogelijkheden nog beter ingevuld kunnen worden. Zo is er een nieuwe vereenvoudigde huurovereenkomst afgesloten voor de recreatiegebieden en is er een overeenkomst voor het nachtvissen opgesteld.

Nachtvissen

Met name de nachtvisovereenkomst biedt sportvissers die graag ’s nachts aan het water vertoeven extra mogelijkheden. Deze groep sportvissers is groeiende en kan door hun nachtelijke aanwezigheid aan de waterkant overlast voorkomen en zaken signaleren die niet door de beugel kunnen. De nachtvisovereenkomst is een proef die loopt tot 2013. Aan het eind van dit jaar vindt de evaluatie van deze regeling plaats en wordt bekeken of het een vervolg kan krijgen. Zodra de federatie zo ver is om de nachtvisvergunningen te verstrekken wordt dit gepubliceerd om de website van de federatie.

In de nieuwe overeenkomsten die zijn afgesloten, zijn uiteraard afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder het vissen plaatsvindt. De federatie zal voor wat betreft de sportvisserij gerelateerde zaken controles uitvoeren op de recreatiegebieden.

Beide partijen zijn erg blij met de nieuwe mogelijkheden. De Federatie voor de geboden mogelijkheden en RGV omdat er het recreatieproduct wordt verbreed en er gecontroleerd gaat worden door de Hengelsport Federatie.

Lees ook meer op gelderlander