Vooral vissers bezorgd over lagere kribben Waal

Nmyvzc
Een beeld dat verdwijnt. Na de verlaging zijn de rivierkribben minder dominant. foto Martin van Lokven

DODEWAARD/OCHTEN – Vissen op barbeel, snoekbaars of roofbij, dat kunnen sportvissers vergeten denken ze, als de kribverlaging in de Waal doorgaat. Op de informatiebijeenkomst in de Vicary in Dodewaard, waar veel technische vragen werden gesteld, lieten vooral hengelaars van zich horen. Rijkswaterstaat gaf er uitleg over de proef die gaat lopen op de Waal, vanuit de Betuwe gezien tussen Oosterhout en Ochtend.

Hoe gaat de rivier zich gedragen?
Rijkswaterstaat gaf er uitleg over de proef die gaat lopen op de Waal, vanuit de Betuwe gezien tussen Oosterhout en Ochtend. Honderd kribben gaan omlaag om de rivier meer ruimte te geven. Mogelijk volgt later het Pannerdensch Kanaal.

De vissers zitten veel op de kop van kribben om roofvissen te vangen. Ronald van Aalderen van Sportvisserij Nederland zegt dat een steekproef onder zijn achterban 38.000 leden) leert dat 70 procent vanaf kribben vist. “Landelijk praat je misschien wel over twee miljoen vissers.”

Karin van Andel van Rijkswaterstaat zegt dat mogelijk kribben worden gespaard om vissers tegemoet te komen. Lastig is dat wel, omdat het doel moet worden bereikt: meer water afvoeren.

WIL JE MEEDOEN MET BOVENSTAANDE WEDSTRIJD STUUR EEN BRIEFKAART OF BEL NAAR onder staande Adres

Win Jacobs, Aldenhof 61-68, 6537 DP Nijmegen.
Telefoon 06-11008851
Na 18.00 uur!
E-mail, win@nhvdevoorn.nl

Politie vindt 39 fuiken met paling

678qo3

HEDEL – De politie heeft tijdens een controle in het water van de Bovenwaarde in Hedel 39 fuiken ontdekt. De netten bleken vol met veelal nog jonge paling te zitten.

Het is verboden om paling te vangen, omdat het slecht gesteld is met de palingstand. De vis wordt met uitsterven bedreigd. Alleen beroepsvissers mogen op paling vissen en dan maar tot bepaalde quota.

De politie heeft de fuiken in beslag genomen. De meeste paling kon weer worden vrijgelaten.   

Vangstverbod paling

125gmqd

Het Wereld Natuur Fonds (WNF), Stichting De Noordzee en Sportvisserij Nederland reageren verheugd op de aankondiging van minister Verburg om de palingvisserij nog dit jaar 2 maanden te sluiten, en vanaf volgend jaar voor 3 maanden.

Koningswedstrijd in Kronenburgerpark te Nijmegen

Dit jaar zal de Koningswedstrijd gehouden worden voor de veteranen (60+) en dames in het Kronenburgerpark en wel op 19 juli 2009. Aanvang wedstrijd 10.00 uur – einde 12.00 uur . Verzamelen om 9.00 uur op de brug in het park.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- te voldoen aan het water.
Na afloop zal de prijsuitreiking om 13.00 uur plaats vinden in het cafe De Poort van Hees
In de Lange Hezelstraat

mededeling..Na afloop zal de prijsuitreiking om 13.00 uur plaats vinden in het cafe De Poort van Hees In de Lange Hezelstraat .

Barbeelwedstrijd op 20 september

2j2cett
Net als vorig jaar organiseert de Hengelsportfederatie Midden Nederland samen met Sportvisserij Nederland een barbeelwedstrijd. Op zondag 20 september 2009 wordt de tweede editie van deze sportieve visstandbemonstering gehouden langs de oevers van de Waal.

Inschrijven voor deze wedstrijd kan vanaf maandag 20 juli op de website van Sportvisserij Nederland. Naar aanleiding van de enquete die onder de deelnemers van vorig jaar is gehouden zijn er een paar dingen veranderd in de opzet. Zo is het dit jaar een koppelwedstrijd. Iedereen mag dus met zijn eigen vismaat op een krib. Wie zich als ‘losse deelnemer’ aanmeldt wordt door middel van loting aan een andere deelnemer gekoppeld.

Ook gaat de wedstrijd iets eerder van start, om iets gunstiger uit te komen qua aastijden. Om 08:30 uur luidt het startsignaal al, dus wie van ver komt moet heel vroeg uit de veren. Op dit moment wordt nog hard gewerkt om het wedstrijdparcours vast te stellen. Vast staat in ieder geval dat er dit jaar twee vakken zullen zijn in plaats van drie, om de reisafstand wat eerlijker te verdelen.

Vrij spel voor visstropers

1r8113

DEN HAAG – Opsporingsdiensten staan machteloos in de strijd tegen professionele visstroperij Paling, snoekbaars en kreeft worden op grote schaal illegaal gevangen, terwijl de pakkans nihil is. Restaurants kunnen de gestroopte vis probleemloos inkopen via de achterdeur.

LEES MEER SPORTVISSERIJ NEDERLAND

Professionele visstropers hebben vrij spel

donderdag 09 juli 2009 | 17:03 | bijgewerkt


DEN HAAG-Opsporingsdiensten staan machteloos in de strijd tegen professionele stroperij

Paling, snoekbaars en kreeft worden op grote schaal illegaal gevangen, terwijl de pakkans nihil is. Restaurants kunnen de gestroopte vis probleemloos inkopen via de achterdeur.

De belangenorganisatie van beroepsvissers en Sportvisserij Nederland roepen de overheid op meer maatregelen te nemen. Beroepsvissers zeggen forse schade op te lopen door stropers die netten vernielen en veel vis stelen.

De visserijorganisaties verwijten het ministerie van LNV te talmen met wettelijke maatregelen, waardoor stroperij als een economisch delict kan worden aangemerkt. Pas dan kunnen celstraffen worden opgelegd. Stroperij geldt nu als een overtreding, waarop een maximale boete van 16.000 euro staat.

Ruwe schattingen gaan ervan uit dat jaarlijks tonnen vis illegaal uit de binnenwateren worden gehaald, met name in Zeeland, Friesland en het IJsselmeer. In deze ‘hotspots’ zijn politieopsporingsteams actief. Daarin werken de Algemene Inspectie Dienst, het Korps Landelijke Politie Diensten, de regiopolitie en de provincie samen. Volgens de visserijorganisaties is de capaciteit van de opsporingsteams veel te gering om het stropers lastig te maken.

In Zeeland werden vorig jaar zeven processen-verbaal opgemaakt voor het illegaal plaatsen van kreeftenkorven en staand want en voor het rapen van meer dan de maximaal toegestane tien kilo kokkels.

Veel restaurants in Nederland zijn gewilde afnemers van gestroopte vis. Ook wordt veel snoekbaars en paling uitgevoerd naar het buitenland. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland zegt niets te weten van deze praktijken.

LEES MEER – ILLEGAAL SNOEKBAARS VANGEN ERG LUCRATIEF

SportVissers azen op meerval

15g7ecm
AMSTERDAM – Hengelaars willen voortaan legaal op de Europese meerval vissen. In Nederland is de populatie de laatste jaren zo sterk toegenomen, dat deze rovers van soms wel twee meter lang zonder problemen aan de haak kunnen worden geslagen.

Dat bepleit Sportvisserij Nederland, de koepelorganisatie van hengelaars, bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tot op heden is het verboden om met een tros wormen of een stuk dood aas gericht op meerval te vissen. Doet men dat toch, dan is men in overtreding. De autoriteiten menen namelijk dat deze soort niet veel voorkomt, en derhalve niet gestoord mag worden. Gevolg is dat veel sportvissers uitwijken naar het buitenland.

LEES MEER SPORTVISSERIJ NEDERLAND

2igip2x

Brandweer voorkomt massale vissterfte

5l6jk6 EERBEEK De Eerbeekse brandweer is zondagochtend in actie gekomen om massale vissterfte in een vijver aan de Veldkantweg in Eerbeek te voorkomen. Bij de brandweer waren diverse meldingen binnen gekomen over dode vissen en naar lucht happende vissen in de vijver. De brandweer heeft met een bluskanon fris zuurstofrijk water in de vijver gepompt. Volgens Officier van Dienst Harm Neuteboom gaat het om een tijdelijk oplossing. We hebben watermonsters genomen om de exacte oorzaak vast te stellen. De resultaten daarvan zijn maandag bekend. Mogelijk gaat het om blauwalg of botulisme, ook het onweer van afgelopen vrijdagavond kan een rol hebben gespeeld. De brandweer heeft een tiental dode vissen verwijderd. Voor de veiligheid is de vijver afgezet.

25pn1jb 5ocylv 29wsfly 2eat9c4

N4botf 30cpr14 28iyfm8 2vlt8ia

Verruiming sportvisserij mogelijkheden?

vrijdag, 26 juni 2009

2yvq8gi

Verzoek aan LNV tot aanpassingen Reglementen Visserijwet. Sportvisserij Nederland verzoekt het Ministerie van LNV in een brief tot een aantal wijzigingen in de Reglementen en Uitvoeringsregeling bij de Visserijwet. Hiermee ontstaat een vereenvoudiging / verruiming voor de sportvissers, sanering van overheidsregels, meer decentrale verantwoordelijkheid en een vereenvoudiging voor de communicatie en handhaving.

LEES MEER SPORTVISSERIJ NEDERLAND