Spiegelkarpers uitgezet op Kasteelsehof Ooij

15ek7pf

 

Laatste Kapers uitgezet in Ooij

Zaterdagmiddag 10 december zijn de laatste 100 kg spiegel Karpers uit gezet in Ooij door Hengelsport Vereniging De Voorn uit Nijmegen. In de eerste uitzetting op 18 oktober j.l. zijn er 675 vissen uit gezet met een totaal gewicht van 1900 kg en verdeeld over diverse wateren in de Ooijpolder. Deze laatste bestelling was nog een aanvulling van de vissterfte in 2010 van ruim 200 Karpers in de Kasteelsehof in Ooij.
Hiermee is de visstand in de wateren van de Hengelsportvereniging weer op pijl gebracht in de Ooijpolder.

zie filmpje van Marcel Vink

Foto’s Marcel Vink & Bert roodbeen

Lees ook meer op gelderlander