Boetebedragen voor visserijovertredingen verhoogd.

Ush8n

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de boetebedragen voor visserijovertredingen verhoogd. In een aantal gevallen gaat het om aanzienlijke stijgingen, zodat het je flink wat geld kan kosten als je al dan niet bewust in overtreding bent tijdens het vissen.

De grootste stijging betreft het vissen met levend aas. De boete hiervoor is verhoogd van 180 naar 340 euro. Ook het vissen zonder schriftelijke toestemming (in veel gevallen de VISpas) van de visrechthebbende is flink duurder geworden. Doe je dit met aan of twee hengels, dan kost je dit nu 120 in plaats van 100 euro. Word je gepakt met drie of meer hengels zonder schriftelijke toestemming, dan staat hier een boete op van 280 euro (was 230 euro).
In de nieuwe bepalingen is ook het in bezit hebben van ondermaatse zeevis opgenomen. Dit betekent dat er met een eenvoudige bekeuring in plaats van een uitgebreid proces-verbaal kan worden volstaan. Zet je aan de kust ondermaatse vis niet direct terug en word je geverbaliseerd, dan is het aan de Officier van Justitie om te bepalen welke sanctie hier op komt te staan. In het licht van de andere gestegen boetebedragen, zal de financial consequentie waarschijnlijk niet mals zijn.

klik hier voor een overzicht van de nieuwe boetebedragen bij de diverse overtredingen ten aanzien van de Visserijwetgeving.

NB: De hoogte van de boetes wordt niet door Sportvisserij Nederland of de hengelsportfederaties, maar door het ministerie bepaald. De inkomsten van de uitgeschreven boetes gaan ook allemaal naar de staatskas.