Vrij spel voor visstropers

1r8113

DEN HAAG – Opsporingsdiensten staan machteloos in de strijd tegen professionele visstroperij Paling, snoekbaars en kreeft worden op grote schaal illegaal gevangen, terwijl de pakkans nihil is. Restaurants kunnen de gestroopte vis probleemloos inkopen via de achterdeur.

LEES MEER SPORTVISSERIJ NEDERLAND

Professionele visstropers hebben vrij spel

donderdag 09 juli 2009 | 17:03 | bijgewerkt


DEN HAAG-Opsporingsdiensten staan machteloos in de strijd tegen professionele stroperij

Paling, snoekbaars en kreeft worden op grote schaal illegaal gevangen, terwijl de pakkans nihil is. Restaurants kunnen de gestroopte vis probleemloos inkopen via de achterdeur.

De belangenorganisatie van beroepsvissers en Sportvisserij Nederland roepen de overheid op meer maatregelen te nemen. Beroepsvissers zeggen forse schade op te lopen door stropers die netten vernielen en veel vis stelen.

De visserijorganisaties verwijten het ministerie van LNV te talmen met wettelijke maatregelen, waardoor stroperij als een economisch delict kan worden aangemerkt. Pas dan kunnen celstraffen worden opgelegd. Stroperij geldt nu als een overtreding, waarop een maximale boete van 16.000 euro staat.

Ruwe schattingen gaan ervan uit dat jaarlijks tonnen vis illegaal uit de binnenwateren worden gehaald, met name in Zeeland, Friesland en het IJsselmeer. In deze ‘hotspots’ zijn politieopsporingsteams actief. Daarin werken de Algemene Inspectie Dienst, het Korps Landelijke Politie Diensten, de regiopolitie en de provincie samen. Volgens de visserijorganisaties is de capaciteit van de opsporingsteams veel te gering om het stropers lastig te maken.

In Zeeland werden vorig jaar zeven processen-verbaal opgemaakt voor het illegaal plaatsen van kreeftenkorven en staand want en voor het rapen van meer dan de maximaal toegestane tien kilo kokkels.

Veel restaurants in Nederland zijn gewilde afnemers van gestroopte vis. Ook wordt veel snoekbaars en paling uitgevoerd naar het buitenland. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland zegt niets te weten van deze praktijken.

LEES MEER – ILLEGAAL SNOEKBAARS VANGEN ERG LUCRATIEF