Voer voor narigheid,

‘s-Hertogenbosch Het lijkt zo onschuldig: gezellig met de kinderen in het park eendjes voeren. Helaas leidt te veel brood of ander voedsel tot vermindering van de waterkwaliteit.

Een mooie plas wordt dan een kweekvijver voor blauwalgen en botulisme. Bovendien kunnen voedselresten ratten aantrekken. Eendjes voeren, betekent dus voer voor narigheid.

De meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat hun goedbedoelde gedrag negatieve gevolgen heeft voor de waterkwaliteit. Behalve dat een overschot aan deegwaren ongedierte aantrekt, leidt het ook tot een toename van het aantal eenden waardoor het natuurlijk evenwicht wordt verstoord. Dit leidt tot ziektes onder eenden.

Zuurstofloosheid kan vissterfte en botulisme veroorzaken. Botulisme is een bacterie die van nature voorkomt in de grond, in de waterbodem, en de lichamen van vogels, vissen en andere dieren. In een zuurstofloze omgeving met voedsel (dat kan een dood dier zijn, of brood, maar ook een rottende plant) maakt de bacterie gif aan. Zodra eenden, vissen of andere dieren hiervan eten, krijgen zij gif binnen. Verlammings- en verstikkingsverschijnselen zijn dan vaak het gevolg en kan leiden tot sterfte.

In voedselrijk water ontwikkelen zich ook (blauw)algen. Een explosieve blauwalgenbloei kan zelfs het gevolg zijn.
Bron: blikopnieuws.nl