Botulisme in de Oude Waal

Geachte leden van NHV De Voorn

in de ooij is van de week Botulisme constateert
Er word druk op alle wateren in ooij gecontroleerd.Mocht u iets aantreffen meerdere bij elkaar dode vogels of vissen aantreffen ad horen wij dat graag van jullie. wild u dan even aan de bel trekken.
En een melding maken bij het bestuur .
Zoo dat alle kadavers weer snel mogelijk worden weg gehaald
Nu is het alleen nog maar bij de oude waal. Dat het verder verspreid dat geeft alleen maar ellende en dat willen we voor komen .Wij hopen op u medewerking dat er zoo snelmogelijk een signaal wordt gegeven als er
Wat aan de hand is en hopen op goede medewerking van onze leden.om onze viswateren gezond te houden.
U kunt melding doen bij

Hr Frans van kuppeveld
Hr kees van duinen
Mvg NHV de Voorn