Vissen in de Jonkmanshofkolk aan de kerkdijk in de Ooij sterven massaal.

NHV de Voorn is het niet eens met de woordvoerder van de Gemeente Ubbergen.

Vissen in de Jonkmanshofkolk aan de kerkdijk in de Ooij sterven massaal.
24-06-2007

NHV de Voorn is het niet eens met de woordvoerder van de Gemeente Ubbergen.

Er wordt in de Gelderlander vermeld dat er te veel vissen zijn en dat de gele plomp niet de oorzaak is.


Wij van Hengelsport vereniging de Voorn stellen voor om samen vissterfte te voorkomen en wij denken dat dit de oplossing is.

b.v. plaatselijk baggeren en uitdiepen dan neemt de hoeveelheid organisch bodem materiaal af en er ontstaat meer watervolume en diepte voor vissen o.a. als winterhabitat.Gedeelte gele plomp verwijderen zo kan de wind het water weer in beweging brengen.Uiteindelijk krijgen we dan een structurele verbetering en zal er een natuurlijk evenwicht ontstaan voor vissen, salamanders en kikkers enz.
Belangrijk is ook dat bij iedere ingreep in en rond het water de consequenties voor vissen in ogenschouw worden genomen, daarom is samenwerken met mensen die het kunnen weten erg belangrijk.

Hier een correctie: in de Gelderlander staat dat er dode vis verwijderd is door de Gemeente Ubbergen maar de vis is er uitgehaald door de Voorn, de Brandweer en een medewerker van de Gemeente Ubbergen.

Voorzitter Frans van Kuppeveld

Vissen in Ooij sterven massaal

OOIJ Experts gissen naar de oor­zaak van een massale vissterfte in de Jonkmanshofkolk aan de Kerk­dijk in Ooij. Sinds vorig weekein­de komen dagelijks tientallen do­de vissen boven drijven. Medewer­kers van de gemeente Ubbergen halen ze uit het water.
Woensdagavond spoot de brand­weer water in de kolk om het le­ven van de resterende vissen, voor­al karpers, te redden. Het zuurstof­gehalte van het water bleek een dag later echter nog lager. Land­schapsbeheervereniging De Ploeg­driever pleit voor een onderzoek.

‘Negatieve kwel’ mogelijk fataal voor vissen
Volgens een woordvoerder van de gemeente is zogenoemde negatieve kwel één van de mogelij­ke oorzaken van het lage zuurstof­gehalte.
Bij negatieve kwel ‘trekt’ de Waal door een lage waterstand water uit de kolk. warm weer en hevige regenval versterken het ef­fect wellicht.
Het kan ook zijn dat er gewoon te veel vissen zijn, of dat er een bag­gerlaag op de bodem ligt.
Kenners zoeken de oorzaak in elk geval niet bij de overvloedig groeiende gele plomp in en op het water. Die groeit het oppervlak van de kolk elk jaar bijna helemaal dicht. De gele plomp zet juist broeikasgas oom in zuurstof en geeft die af aan het water, aldus de woordvoerder.

(bron: de gelderlander 21 juni 07)

Vissterfte Jonkmanshofkolk
(Bron gemeente Ubbergen)

Sinds het weekend van 17 juni treedt er een abnormale vissterfte op in de Jonkmanshofkolk aan de Kerkdijk te Ooij. Medewerkers van de gemeente hebben al een flinke hoeveelheid dode vis uit de kolk verwijderd. De sterfte kan verschillende oorzaken hebben. In het voorjaar sterven de oudere vissen door uitputting na de paaitijd, het totale aantal vissen in de kolk is te groot of er is zuurstofgebrek. Dit zuurstofgebrek kan ook weer verschillende oorzaken hebben, zoals warmte, hoosbuien of een baggerlaag op de bodem van de kolk. Medewerkers van de gemeente zijn in overleg met het Waterschap, natuurBALANS, Stichting ARK, de Ploegdriever en de Voorn om te onderzoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn. Als de oorzaak bekend is, kunnen er mogelijk passende maatregelen worden genomen. In tegenstelling wat in de media heeft gestaan kan worden uitgesloten dat de afsluiting van de kolk door de Gele plomp zuurstofgebrek veroorzaakt. Gele plomp zet namelijk broeikasgas om in zuurstof en geeft dit af aan het water. De oorzaak moet volgens een medewerker van het waterschap meer gezocht worden in de richting van negatieve kwel door de lage waterstand in de Waal, in combinatie met warm weer en hevige regenval. Hierdoor kan het zuurstofgehalte in het water zakken onder de gewenste hoeveelheid van 2 mg/l. Het zuurstofgehalte wordt periodiek gecontroleerd. Mocht u nog vragen en of meldingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Th. Willemsen (024-6849141).