UITBREIDING SPORTVISSERIJMOGELIJKHEDEN; VISSERIJREGELS

1 oktober 2012 treedt eindelijk een aantal belangrijke wijzigingen in werking voor sportvissers
Het gaat om wijzigingen in het Reglement voor de binnenvisserij 1985 en in het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985.is de wijziging officieel. Een belangrijk resultaat van Sportvisserij Nederland.

Let op: in een aantal wateren waar het wettelijk is toegestaan heeft de visrechthebbende een extra nachtvistoestemming verplicht gesteld. Informeer bij de lokale visrechthebbende voor u gaat nachtvissen. Of het nachtverblijf met een schuilmiddel is toegestaan, is per gemeente geregeld. Raadpleeg hiervoor de APV van debetreffende gemeente.