TERUGZET VERPLICHTING AAL

Putten, 7 juni 2008 Sportvisserij Nederland heeft zaterdag 7 juni op haar Algemene Ledenvergadering besloten om voor de sportvissers een algehele terugzetverplichting voor aal in te stellen.

Dit besluit werd door een meerderheid van de aangesloten hengelsportfederaties genomen. Praktisch betekent dit dat sportvissers per 1 januari 2009 alle gevangen aal direct in hetzelfde water moeten terugzetten.

Met dit besluit neemt de sportvisserij haar verantwoordelijkheid en levert zij een bijdrage aan het herstel van de aal. Het gaat namelijk al jarenlang niet goed met de aalstand. Deze vis wordt ernstig in zijn voortbestaan bedreigd door onder meer vervuiling met dioxines en pcb’s, waterkrachtcentrales, gemalen en overbevissing. Veel mogelijke reddingsmaatregelen sorteren pas na jaren effect. Door het meenemen van paling te stoppen, wordt direct een bijdrage aan herstel geleverd.

“Ik ben zelf een van die sportvissers bij wie de paling een speciaal plekje heeft, maar de verschillende wetenschappelijke onderzoeksrapporten laten zien dat het niet vijf maar één voor twaalf is,” stelt voorzitter Nol Sweep van Sportvisserij Nederland. Hij is daarom blij dat de achterban heeft ingestemd met de terugzetverplichting. “Hiermee laten we zien dat we als sportvissers onze eigen verantwoordelijkheid durven te nemen en niet terugschrikken voor harde maatregelen.”

De terugzetverplichting maakt deel uit van een groter pakket aan maatregelen dat Sportvisserij Nederland voorstaat om te proberen de aal te redden. Hieronder vallen onder meer het verminderen van de beroepsvisserij op aal en het verbeteren van de inrichting en beheer van het water.


Lees verder-sportvisserijnederland