Klopjacht op vissers: 5 bonnen

MAAS EN WAAL – Tijdens een grootscheepse actie heeft de politie Gelderland-Zuid in samenwerking met de waterpolitie zaterdag n de uiterwaarden tussen Weurt en Wamel 64 sportvissers gecontroleerd.

Vijf daarvan bleken niet de wettelijk verplichte vispas bij zich te hebben. Agenten aan wal stonden in direct contact met de waterpolitie die naast een patrouilleboot ook een speedboot had ingezet.

Tussen 8 uur ’s ochtends en 5 uur ’s middags werkten de politiediensten samen. Vissers die de waterpolitie zagen aankomen en via de dijken wilden ontkomen, liepen daar in de door een legertje agenten gevormde fuik.

Bij de controle door de waterpolitie werden niet alleen vissers aan wal benaderd, maar ook twee boten waar vanaf gevist werd. Ook een viswedstrijd in Bijsterhuizen bij Wijchen werd gecontroleerd.

Daarnaast werd tijdens de controles uitgekeken naar gekleurde maden waarvan de kleurstof kankerverwekkend blijkt te zijn.
bron:gelderlander