Sportvisserij en visdocumenten

Om te mogen vissen in de binnenwateren moet een sportvisser een geldige
schriftelijke toestemming (‘visvergunning’) van de visrechthebbende in bezithebben.
De opbrengst van deze visdocumenten
wordt gebruikt voor het verbeteren van de visserijmogelijkheden,het viswater en de visstand en voor de
behartiging van de belangen van de sportvissers.

Zwartvisserij

Helaas blijkt uit onderzoek dat nog veel sportvissers hun hobby uitoefenen zonder
in bezit te zijn van de juiste visdocumenten. En daardoor dragen zij
niet bij aan de financiering van al die activiteiten die noodzakelijk zijn om de
sportvisserij in Nederland optimaal mogelijk te maken.

Terugdringen zwartvisserij

De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de visserijwetgeving en de
controle op het bezit van visdocumenten ligt primair bij politiekorpsen en buitengewone
opsporingsambtenaren. Maar ook de georganiseerde hengelsport draagt
fors bij aan het terugdringen van de zwartvisserij.
Door vrijwilligers van hengelsportverenigingen wordt aanvullend veelvuldig
gecontroleerd op en langs het eigen viswater. Door Sportvisserij Nederland
worden sportvissers zo goed mogelijk via diverse media actueel op de hoogte
gehouden van de visserijwetgeving en informatie over de visdocumenten die
noodzakelijk zijn om ergens te mogen vissen.

Om dit mogelijk te maken wordt veel werk verzet door hengelsportfederaties
en -verenigingen om de visserijmogelijkheden en het beheer van het viswater en
de visstand te verbeteren. Sportvisserij Nederland ondersteunt ze daarbij.
Sportvissers dragen direct bij aan dit werk door de aanschaf van de verplichte
visdocumenten. Om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt, is een goede controle op
het bezit van deze visdocumenten door vaardige controleurs met kennis van
zaken onmisbaar zijn. in Sportvisserij

en visdocumenten
Om te mogen vissen in de binnenwateren moet een sportvisser een geldige
schriftelijke toestemming (‘visvergunning’) van de visrechthebbende in bezit
hebben. De opbrengst van deze visdocumenten wordt gebruikt voor het
verbeteren van de visserijmogelijkheden, het viswater en de visstand en voor de
behartiging van de belangen van de sportvissers

Zwartvisserij

Helaas blijkt uit onderzoek dat nog veel sportvissers hun hobby uitoefenen zonder
in bezit te zijn van de juiste visdocumenten. En daardoor dragen zij
niet bij aan de financiering van al die activiteiten die noodzakelijk zijn om de
sportvisserij in Nederland optimaal mogelijk te maken.
Deze zwartvisserij is zowel een gevolg van het onbekend zijn met de regels als
het bewust overtreden daarvan. Door een verbeterde controle worden meer
sportvissers vaker geconfronteerd met de noodzaak om de verplichte visdocumenten
in bezit te hebben. Een goede controleur heeft dan ook een belangrijke
informerende of voorlichtende functie.