Nachtvisser mag zijn tent opslaan

2now0g

HOUTEN – Nachtvissers mogen in Houten voortaan Kamperen. Het Houtense college heeft besloten dat ze voortaan op daarvoor aangewezen plekken hun tent mogen opzetten.

Het mag bij wateren buiten de Rondweg, de oostelijke oever van de Kooikerplas, de westelijke oever van de Oosterlaakplas en de zuidelijke en westelijke oever van de Imkersplas.

De vissers moeten dan wel een geldige visvergunning hebben en per daadwerkelijk vissende persoon is maar een tent toegestaan. Binnen de Rondweg mag die niet groter zijn dan vijf vierkante meter. Ook aan de kleur heeft het college eisen gesteld: die moet neutraal groen, bruin of camouflage zijn.

Bron: ad.nl