MASSALE VISSTERFTE DREIGT DOOR WINTERWEER

Nvyuc9

Natuurlijk verschijnsel met risico’s
Wintersterfte dreigt weer is in principe een natuurlijk verschijnsel, waarbij een deel van de visstand dood gaat. Ten gevolge van achterstallig baggeronderhoud kunnen zich echter zeer ernstige sterftes voordoen waarbij (nagenoeg) alle vissen doodgaan. Dergelijke vissterftes leiden afgezien van dierenleed tot overlast en ernstige schade aan de ecologische kwaliteit van het betreffende water.

Voorkomen is beter dan genezen. Wintersterfte kan structureel worden tegengegaan door regelmatig te baggeren, diepere overwinteringplekken aan te leggen zijn er dode vissen meld het bij je Hengelsportvereniging