EINDELIJK: ALLES OVER WETTEN EN REGELS VOOR SPORTVISSERS

Of7xog

Met al dat ijs heb je eindelijk de gelegenheid om uit te zoeken hoe het ook alweer zit met alle wetten en regels voor de sportvisserij. Wat zijn de boetebedragen? Wanneer geldt de gesloten tijd? Mag ik nu wel of niet vissen meenemen en hoe veel? Mag ik ook ’s nachts vissen en waar precies?
Gelden bij de zeesportvisserij andere regels en minimummaten? Zijn een katapult, kruisnet en peur nu echt verboden of niet? Mag ik met meer dan één of twee hengels tegelijk vissen? Wat is het verschil tussen een controleur, een BOA en de politie? Waar mag ik precies vissen met een VISpas en waar met een Kleine VISpas?

kijk hier voor meer informatie sportvisserij nederland