Karpervirus

Het karper virus zelf is verder niet schadelijk voor mensen en bijvoorbeeld honden die van het water drinken. De dode vissen moeten echter zo snel mogelijk geruimd worden, omdat het virus voor karpers het CEV (Carp Edema Virus).erg besmettelijk is.

Het virus kan zich verspreiden over andere wateren door het uitzetten van karpers. Het waterschap adviseert dringend om niet met vissen te slepen van bijvoorbeeld de ene vijver naar de andere. Het virus kan dan snel nieuwe slachtoffers maken.

Medewerkers van het waterschap en leden van hengelsportverenigingen ruimen de dode dieren. Ook de komende week wordt dagelijks gecontroleerd en waar nodig geruimd.

Meldingen van dode vissen
Ruim de dieren niet zelf, maar geef de melding door aan Waterschap. Raak de kadavers niet aan, geef ze niet mee aan het vuilnis en begraaf ze ook niet.

Kadavers vormen een bron van besmetting en moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd.
Medewerkers van het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen.
meldingen aan het Waterschap;