BOETES FLINK VERHOOGD

Mvjo7r

per 1 januari 2011 zijn veel boetes verhoogd. Ook de boetes voor sportvisserij overtredingen zijn verhoogd. Vissen zonder toestemming (vergunning) kost nu minimaal 100 euro. Het is nu dus nog verstandiger om een VISpas te kopen.
De meest opvallende verhoging vond plaats bij de boete voor het vissen met levend aas. Deze boete is verhoogd van €,- 90,- naar €-180,-. Het ministerie van Justitie is van mening, dat het oude boete bedrag niet in verhouding stond met andere boetes voor overtredingen van de Gezondheids- en welzijnwet voor Dieren.
Een andere opvallende boete is de boete voor het vissen met meer dan twee hengels als de sportvisser hiervoor geen toestemming (vergunning) heeft. Deze boete was al erg hoog met 200 euro maar bedraagt nu 230 euro.

kijk hier voor meer informatie sportvisserij nederland