Bij de visserij controleert de AID op de naleving van

Zee-, Kust- en Binnenvisserij – In de kust- en binnenvisserij wordt dit jaar weer veel aandacht besteedt aan stroperijbestrijding. De AID streeft naar het onderbrengen van grove visstroperij onder de Wet Economische Delicten, zodat effectiever en efficiënter kan worden opgetreden. Samenwerking met andere diensten speelt hierin een grote rol.

Aanlandingen – Het zwaartepunt van de visserijcontroles ligt bij de aanlandingen. Deze controles richten zich met name op het monitoren van de aanlandingsproces. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan de administratieve verplichtingen van vissers en afslagen. In 2009 streeft de AID ernaar bij 60% van de aanlandingstijden in de haven aanwezig te zijn.

Vervoer en handel – De AID controleert, volgt en verzegelt wegtransporten. Bij de vervoerder, handels- en visverwerkingsbedrijven gaat de AID na of de bedrijven de ondermaatse vis goed registreren. Ook controleren medewerkers de maatregelen voor het kabeljauwherstelplan. Verder voert de AID ook in 2009 zogenoemde eenvoudige boekhoudcontroles bij reders, verwerkende en vervoersbedrijven uit.