Jeugdinstructie-avond in de Sprong te Ooij.

Ooij (11-03-08) Dinsdagavond 11 maart vond er weer een jeugdinstructie-avond Karper vissen plaats in de Sprong te Ooij.

Deze avonden worden georganiseerd door HSV De Voorn in samenwerking met de KSN regio Nijmegen (Karper Studie Groep Nederland, regio Nijmegen).

De 20 kinderen kregen als opwarmertje een korte film over het afvissen door HSV De Voorn van een vijver in Heumen te zien.
Daarna sprak Willem Peters namens de KSN de jeugd toe over hoe om te gaan met de gevangen vissen, de natuur en met elkaar aan de waterkant.

Vervolgens werden fragmenten getoond van de DVD “Verantwoord vissen op karper” die na de Visma gratis bij de betere hengelsportwinkels verkrijgbaar is. Op deze dvd wordt uitleg gegeven over hoe je het beste kunt vissen en leer je hoe je de vis geheel ongeschonden en op een verantwoorde manier na de vangst kunt terugzetten.

Tot slot werden, onder vakkundige begeleiding van de KSN, de nodige onderlijntjes geknoopt. Deze mochten uiteraard door de jeugd meegenomen worden naar huis, zodat ze straks aan de waterkant uitgeprobeerd kunnen worden.

HSV De Voorn en KSN Regio Nijmegen willen alle vrijwilligers bedanken. Speciale dank gaat uit naar Rob Delgijer voor het beschikbaar stellen van de audiovisuele apparatuur en Joop Pastoors voor het schenken van het materiaal voor de onderlijnen.


HSV De Voorn.
KarperStudieGroep Nederland (KSN)

Reglementen en richtlijnen wedstrijdvisserij online

Wedstrijdvisserij gaat gepaard met diverse richtlijnen en reglementen. Voor kust- en bootvisserij zijn die uiteraard anders dan voor de Nationale Topcompetitie en andere zoetwater wedstrijdvisserij. Net zoals je verschillende regels hebt voor juniorencompetities en clubcompetities. Sinds kort staan HIER alle reglementen en richtlijnen, behorende bij de diverse competities. Bovendien vind je er de algemene voorwaarden voor nationale en internationale kampioenschappen wedstrijdvissen van Sportvisserij Nederland. lees verder www.sportvisserijnederland.nl

Waar blijft mijn Vispas??

Vanaf vandaag kunnen personen die een VISpas hebben besteld, en hiervoor een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) hebben ontvangen, de status van hun bestelling bekijken via www.vispas.nl.

—————————————————————————

Het kan voorkomen dat u als sportvisser lid bent van meerdere verenigingen en u meerdere malen de landelijke afdracht heeft betaald.

U heeft recht op retournering van de teveel betaalde afdracht als u meerdere VISpassen heeft.dit kan u doen bij www.clieop3.nl  

Vissen verhuizen ook

Hengelsport vereniging de Voorn
Door Rob Delgijer – Toen de eigenaar van een mooi vrijstaand huis uit de gemeente Heumen, te horen had gekregen van de koper van zijn huis, dat hij zijn vijver dicht ging storten. Was het contact snel gelegd met hengelsport vereniging de voorn om de vis te redden. In eerste instantie reageerde de vereniging laconiek omdat ze dachten dat het hier om een vijvertje ging met enkele kuub’s water. Maar toen de eigenaar vertelde dat het om een aangelegd natuurvijver ging met enkele miljoenen liters water, waren de netten zo uitgerold. De vijver is door vrijwilligers twee maal afgevist. De eerste maal op zondag 4 november. 3 Trekken werden er gemaakt in de vijver. Maar door een te hoge waterstand (diepste punt was 3 meter) en veel planten groei aan de oevers van de vijver, was het resultaat niet bevredigend.

Afgesproken werd met de eigenaar dat deze het niveau in de vijver zou laten zakken, doormiddel van wegpompen van water.

Twee weken later was het zo ver. Op zondag 18 november stonden de vrijwilligers van “De Voorn” weer paraat (waarschijnlijk voor de knakworsten).het water niveau was ruim anderhalve meter lager. Naar wederom 3 trekken met het net kwamen de overgebleven vissen eruit. Wat werd er zoal gevangen in de vijver. De eigenaar, zelf een verwoed sportvisser had zo nu en dan eens een visje in zijn vijver uitgezet.

Karper…………..72 stuks zwaarste 15 POND
Snoek……………11 stuks waarvan een exemplaar van 1 meter
Snoekbaars……..1 stuks
Baars………………1 stuks
Roofblei…………..5 stuks
Voorn………………Div..
Waterschildpad…..4 stuks

De vissen zijn naar de Kasteelsche Hof in de Ooij overgebracht, waar ze zeker even zullen moeten wennen aan hun nieuwe leefomgeving, maar dit zal zeker ook voor de eigenaar gelden als deze in januari zijn nieuwe woning betrekt.


klik hier Foto’s vissen verhuizen ook.18-11- 2007

Sportvisserij en visdocumenten

Om te mogen vissen in de binnenwateren moet een sportvisser een geldige
schriftelijke toestemming (‘visvergunning’) van de visrechthebbende in bezithebben.
De opbrengst van deze visdocumenten
wordt gebruikt voor het verbeteren van de visserijmogelijkheden,het viswater en de visstand en voor de
behartiging van de belangen van de sportvissers.

Zwartvisserij

Helaas blijkt uit onderzoek dat nog veel sportvissers hun hobby uitoefenen zonder
in bezit te zijn van de juiste visdocumenten. En daardoor dragen zij
niet bij aan de financiering van al die activiteiten die noodzakelijk zijn om de
sportvisserij in Nederland optimaal mogelijk te maken.

Terugdringen zwartvisserij

De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de visserijwetgeving en de
controle op het bezit van visdocumenten ligt primair bij politiekorpsen en buitengewone
opsporingsambtenaren. Maar ook de georganiseerde hengelsport draagt
fors bij aan het terugdringen van de zwartvisserij.
Door vrijwilligers van hengelsportverenigingen wordt aanvullend veelvuldig
gecontroleerd op en langs het eigen viswater. Door Sportvisserij Nederland
worden sportvissers zo goed mogelijk via diverse media actueel op de hoogte
gehouden van de visserijwetgeving en informatie over de visdocumenten die
noodzakelijk zijn om ergens te mogen vissen.

Om dit mogelijk te maken wordt veel werk verzet door hengelsportfederaties
en -verenigingen om de visserijmogelijkheden en het beheer van het viswater en
de visstand te verbeteren. Sportvisserij Nederland ondersteunt ze daarbij.
Sportvissers dragen direct bij aan dit werk door de aanschaf van de verplichte
visdocumenten. Om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt, is een goede controle op
het bezit van deze visdocumenten door vaardige controleurs met kennis van
zaken onmisbaar zijn. in Sportvisserij

en visdocumenten
Om te mogen vissen in de binnenwateren moet een sportvisser een geldige
schriftelijke toestemming (‘visvergunning’) van de visrechthebbende in bezit
hebben. De opbrengst van deze visdocumenten wordt gebruikt voor het
verbeteren van de visserijmogelijkheden, het viswater en de visstand en voor de
behartiging van de belangen van de sportvissers

Zwartvisserij

Helaas blijkt uit onderzoek dat nog veel sportvissers hun hobby uitoefenen zonder
in bezit te zijn van de juiste visdocumenten. En daardoor dragen zij
niet bij aan de financiering van al die activiteiten die noodzakelijk zijn om de
sportvisserij in Nederland optimaal mogelijk te maken.
Deze zwartvisserij is zowel een gevolg van het onbekend zijn met de regels als
het bewust overtreden daarvan. Door een verbeterde controle worden meer
sportvissers vaker geconfronteerd met de noodzaak om de verplichte visdocumenten
in bezit te hebben. Een goede controleur heeft dan ook een belangrijke
informerende of voorlichtende functie.

 

Weer wedstrijden georganiseerd door de NHV. DeVoorn

Dit alles in jaar 2008
ook weer karperwedstrijden

Instructieavonden voor de jeugd

jeugdwitviswedstrijd 2008- 6 mei- 20mei- 3juni-17juni’

viswedstrijd Kronenburgerpark 2008

Jeugd karperwedstrijd 15 t/m 17 2008 ??

Jeugd karperwedstrijd 2008

Karperwedstrijd senioren 2008

**nieuwe** Wedstrijd 55+ en veteranen in wijnacker **nieuwe**

kijk alles in kalender

WIL JE MEEDOEN MET BOVENSTAANDE WEDSTRIJD STUUR EEN BRIEFKAART OF BEL NAAR onder staande Adres

Win Jacobs, Aldenhof 61-68, 6537 DP Nijmegen.
Telefoon 06-11008851
Na 18.00 uur!
E-mail, win@nhvdevoorn.nl

Katapult inleveren

Politie Regio Groningen voert momenteel de controle op bezit en gebruik van de katapult op. Ook bij sportvissers. Voordat er bekeuringen uitgedeeld gaan worden, is er een korte periode waarin de katapult zonder strafrechtelijke gevolgen, kan worden
ingeleverd.

Voor meer info wendt u zich tot de afdeling communicatie Politie Regio Groningen via het algemene toegangsnr 0900-8844.

Bron:( Politie Groningen) Groningensevissers moeten hun wapens inleveren

GRONINGEN – De politie in Groningen gaat de komende tijd streng controleren op vissers die tijdens het hengelen gebruik maken van een katapult. De hengelaars gebruiken het ding om voerballen zo ver mogelijk over het water te schieten.


klik hier www.sportvisserijnederland.nl

Hengelvangstregistratie “Het Meertje” van start

Internationale gedragscode voor de sportvisserij
Gepubliceerd op: donderdag 1 november 2007

Ruim 30 personen van over de hele wereld zullen op 5 en 6 november te Bilthoven op vrijwillige basis een internationale gedragscode gaan opstellen voor de sportvisserij. Voor de beroepsvisserij bestaat al een internationale gedragscode sinds 1995.