Karpervissers zijn grofweg in te delen in twee groepen.

Het gericht vissen op karper is de laatste decennia van de twintigste eeuw enorm populair geworden en maakt nog steeds een sterke groei door. Karpervissers beoefenen hun visserij over het algemeen statisch vanaf de oever. Zij stellen weinig eisen aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het viswater.
Karpervissers zijn grofweg in te delen in twee groepen. De ene groep wil graag (veel) karpers vangen en stelt kwantiteit boven kwaliteit. De andere groep vangt het liefst grote karpers en stelt kwaliteit boven kwantiteit. Dit verschil heeft belangrijke gevolgen voor de eisen die deze twee groepen aan het viswater en het visstandbeheer stellen.

Een water waar met een grote kans op succes karper kan worden gevangen, zal een relatief groot bestand aan karper moeten bevatten. Dit betekent dat er regelmatig karper moet worden uitgezet. Voor een visstandbeheer gericht op karpervissers die graag veel willen vangen, komen alleen afgesloten wateren met een exclusieve hengelsportfunctie in aanmerking.

Karpervissers die bij voorkeur grote exemplaren vangen, vissen het liefst op groter water met een relatief laag karperbestand. In dergelijke wateren is de groei van de karper optimaal. Mocht het gewenst zijn om karper uit te zetten dan gaat de voorkeur uit naar snelgroeiende variëteiten (bijvoorbeeld spiegelkarpers) in lage hoeveelheden.

Aanvullinglijsten viswateren september 2007

Aanvullinglijsten viswateren september 2007
Gepubliceerd op: donderdag 13 september 2007
Sinds de lancering begin dit jaar van de VISpas en Kleine VISpas met de daarbij horende viswateren, is afgelopen jaar al veel water toegevoegd. Deze maand publiceert Sportvisserij Nederland wederom een aanvullingslijst op zowel de Landelijke als de Kleine Lijst van Viswateren.

voor de grote landelijke lijst 07 september 2007

De in deze lijst vermelde wateren zijn een aanvulling op de Landelijke Lijst van Viswateren 2007-2008- 2009. In deze wateren mag worden gevist door de houder van een geldige VISpas, onder de algemene voorwaarden zoals vermeld in de Landelijke Lijst en de voorwaarden zoals vermeld bij de verschillende federaties. Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de VISpas en de Landelijke Lijst van Viswateren een afdruk van deze pagina’s bij u te hebben.

voor de kleine lijst – 07 september 2007

De in deze lijst vermelde wateren zijn een aanvulling op de Kleine Lijst van Viswateren 2007. In deze wateren mag worden gevist door de houder van een geldige Kleine VISpas, onder de algemene voorwaarden zoals vermeld in de Kleine Lijst (pag. 4 en 5) en de voorwaarden zoals vermeld bij de verschillende federaties. Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de Kleine VISpas en de Kleine Lijst van Viswateren een afdruk van deze pagina’s bij u te hebben.

klik hier www.sportvisserijnederland.nl

24 uurs karper senioren wedstrijd 2007

OOIJ, 03-09-07 Afgelopen weekend werd voor de 7e keer de karperwedstrijd voor senioren van “N.H.V. de Voorn” gevist aan de Kasteelsehof in de Ooij.
34 karpervissers deden dit jaar weer mee. Ook dit jaar konden zij het niet winnen van de jeugdkarpervissers die met ruim 193 pond karper met 20 vissers ruim boven de vangst van de volwassenen kwam. Op het Kasteelsehof is 81 pond karper gevangen. Wat vissen betreft was het dit jaar zeer slecht, waar dat aan lag daar kan niemand een verklaring voor geven.

Dit jaar werd de wedstrijd voor de tweede keer gewonnen door Geert Peters met 22 pond karper, op de 2e plaats E. Top met 19 pond karper en op de 3e plaats eindigde Frans van Kuppeveld met 16 pond karper.

Ook heeft het bestuur van de Voorn gebruik gemaakt om een lid te eren die al meer dan 50 jaar lid was en ook altijd voor de vereniging klaar staat als vrijwilliger en oud bestuurslid namelijk Dhr. Martin van de Velden. Deze heeft na afloop van de wedstrijd de gouden speld op gespeld gekregen door de voorzitter Dhr. Frans van Kuppeveld.

Ook dit jaar hebben we weer een gezellige en geslaagde karperwedstrijd gehad.

Dank hiervoor aan de Organisatie.

Win Jacobs

Zie foto’s: Marcel Vink

klik hier Foto’s 24 uurs senioren  Karper wedstrijd 2007

Senioren wedstrijd

NHV De Voorn organiseert wederom voor senioren & volwassenen Karperwedstrijd.

Vrijdagmiddag 31 augustus tot zondagmiddag 2 september,
Karperwedstrijd voor de volwassenen,
U kunt zich nog inschrijven!

Dit jaar wordt wederom gevist op de Kasteelsehof

Deze wedstrijd is alleen toegankelijk voor leden van de N.H.V. de Voorn.

WIL JE MEEDOEN MET BOVENSTAANDE WEDSTRIJD BEL NAAR

Win Jacobs,
Telefoon 06-11008851
Na 18.00 uur!
E-mail,  win@nhvdevoorn.nl

Weer een geslaagd 24 uurs Karper jeugd wedstrijd 2007

 Ooijpolder – Op 10 en 11 augustus vond er weer een 24 uur karperwedstrijd voor de jeugd tot 14 jaar, in het viswater “De Wijnacker” aan de Ooijsedijk te Nijmegen plaats.
De wedstrijd was weer een groot succes, want de meeste jeugdige vissers hadden een karper gevangen en het ging er best fanatiek aan toe.
Sommige waren zo gebrand om een vis te vangen, dat ze niet wilden gaan slapen.
Het is een weekend geweest om niet te vergeten voor de kinderen en ook de weergoden waren ons weer goed gezind.

De uitslag was:

1) Joey Janssen
2) Kenny Teunissen
3) Dennis van Wilderen

In totaal is er 193 pond karper gevangen en dat was zeer succesvol.

Reddings actie van Rudy van Duijnhoven

MAASVLAKTE – Rudy van Duijnhoven uit Groesbeek verdient een lintje, vinden zijn visvrienden.

Rudy sleept Manon naar de kant.

De redactie van het hengelsportblad Beet maakt er in elk geval werk van. Van Duijnhoven redde zondag twee tienermeisjes die te ver van het Maasvlaktestrand waren afgedreven. De onderstroom trok ze naar de Nieuwe Waterweg,

,,Zij riepen om hulp en waren de uitputting nabij,” zegt Hellevoeter Taco Meeuwsen, die met Rudy in een zogeheten belly boat bij de blokkendam vliegviste op zeebaars. ,,Rudy bedacht zich geen moment en ging er meteen op af.”

De 48-jarige Rudy nam de meest uitgeputte zwemster, de 14-jarige Manon, op sleeptouw. Taco begeleidde de ander naar de kant. ,,Zonder Rudy hadden ze het nooit gered. Manon zou dan zeker zijn verdronken,” zegt hij.

1e Volgende Jeugd karperwedstrijd 2007

Jeugd karperwedstrijd 2007

24 Uurswedstrijd voor de jeugd t/m 14 jaar op 10 en 11 augustus 2007

Deze wedstrijd zal gevist worden in de Wijnacker
kolk aan de Ooijsebandijk op de grens Nijmegen en de Ooij.
Er wordt gevist in een koppel van twee personen.
De wedstrijd wordt door de jeugd gevist onder begeleiding
van diverse mensen van de vereniging.
Deze zijn hier 24 uur aanwezig en ten alle tijden te bereiken.
Locatie : Wijnacker aan de Ooijsebandijk
Loting : Op locatie rond 10.00 uur. Einde inschrijfdatum 15 juli.

Start wedstrijd : 10 augustus om 11.00 uur. Einde wedstrijd : 11 augustus om 11.00 uur

Inschrijfgeld : € 6,–. Deze wedstrijd is dit jaar alleen voor leden, vergunning meebrengen.

Deelname maximaal 24 pers.
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Je moet zelf voor materiaal en schuilgelegenheid zorgen.
Betaling aan het water.
Maar denk eraan eerst je ouders om toestemming vragen.

WIL JE MEEDOEN MET BOVENSTAANDE WEDSTRIJD BEL NAAR

Win Jacobs,
Telefoon 06-11008851
Na 18.00 uur!
E-mail,  win@nhvdevoorn.nl

500 euro boete voor vissen zonder vergunning

Dinxperlo, 24-07-2007 . De politie in Dinxperlo heeft dinsdagochtend 24 juli een 21-jarige man uit Dinxperlo een boete van € 500,– gegeven voor het vissen zonder vergunning. De man werd betrapt bij een controle aan het Blauwe Meer. Hij was aan het vissen met drie hengels zonder dat hij daarvoor een schriftelijke vergunning had. In verband met recidive werden de hengels in beslag genomen en kreeg de man de boete

Viswedstrijd Kronenburgerpark Nijmegen

***Viswedstrijd Kronenburgerpark Nijmegen***geslaagd***

Nijmegen, 15-07-07 – De visvereniging “N.H.V. De Voorn” uit Nijmegen organiseert zoals u weet diverse viswedstrijden in de Ooijpolder en zo ook in het Kronenburgerpark.
Zondagmorgen 15 juli vond er weer voor de 44e keer de viswedstrijd plaats in het Kronenburgerpark te Nijmegen.
Het zit er weer op voor 2007, de Koningswedstrijd was zeer geslaagd. Er is maar liefst 52,120 kg vis op de kant gehaald door de oudjes dit jaar.

De koning van dit jaar is Dhr. Janssen uit Nijmegen met maar liefst 9,5 kg vis, op plaats 2 Mevr. Otten/Kroon uit Nijmegen 7,6 kg en op plaats 3 Dhr. Krebbers met 4,3 kg vis.
Alle deelnemers hebben weer een goede dag gehad, want alle 22 deelnemers hadden vis gevangen.
De organisatie van “N.H.V. De Voorn” bedankt ook dit jaar weer de sponsoren die dit mogelijk maken voor de oudere vissers in Nijmegen, en hoopt volgend jaar alle deelnemers weer in goede gezondheid terug te zien.

Vissen in de Jonkmanshofkolk aan de kerkdijk in de Ooij sterven massaal.

NHV de Voorn is het niet eens met de woordvoerder van de Gemeente Ubbergen.

Vissen in de Jonkmanshofkolk aan de kerkdijk in de Ooij sterven massaal.
24-06-2007

NHV de Voorn is het niet eens met de woordvoerder van de Gemeente Ubbergen.

Er wordt in de Gelderlander vermeld dat er te veel vissen zijn en dat de gele plomp niet de oorzaak is.


Wij van Hengelsport vereniging de Voorn stellen voor om samen vissterfte te voorkomen en wij denken dat dit de oplossing is.

b.v. plaatselijk baggeren en uitdiepen dan neemt de hoeveelheid organisch bodem materiaal af en er ontstaat meer watervolume en diepte voor vissen o.a. als winterhabitat.Gedeelte gele plomp verwijderen zo kan de wind het water weer in beweging brengen.Uiteindelijk krijgen we dan een structurele verbetering en zal er een natuurlijk evenwicht ontstaan voor vissen, salamanders en kikkers enz.
Belangrijk is ook dat bij iedere ingreep in en rond het water de consequenties voor vissen in ogenschouw worden genomen, daarom is samenwerken met mensen die het kunnen weten erg belangrijk.

Hier een correctie: in de Gelderlander staat dat er dode vis verwijderd is door de Gemeente Ubbergen maar de vis is er uitgehaald door de Voorn, de Brandweer en een medewerker van de Gemeente Ubbergen.

Voorzitter Frans van Kuppeveld

Vissen in Ooij sterven massaal

OOIJ Experts gissen naar de oor­zaak van een massale vissterfte in de Jonkmanshofkolk aan de Kerk­dijk in Ooij. Sinds vorig weekein­de komen dagelijks tientallen do­de vissen boven drijven. Medewer­kers van de gemeente Ubbergen halen ze uit het water.
Woensdagavond spoot de brand­weer water in de kolk om het le­ven van de resterende vissen, voor­al karpers, te redden. Het zuurstof­gehalte van het water bleek een dag later echter nog lager. Land­schapsbeheervereniging De Ploeg­driever pleit voor een onderzoek.

‘Negatieve kwel’ mogelijk fataal voor vissen
Volgens een woordvoerder van de gemeente is zogenoemde negatieve kwel één van de mogelij­ke oorzaken van het lage zuurstof­gehalte.
Bij negatieve kwel ‘trekt’ de Waal door een lage waterstand water uit de kolk. warm weer en hevige regenval versterken het ef­fect wellicht.
Het kan ook zijn dat er gewoon te veel vissen zijn, of dat er een bag­gerlaag op de bodem ligt.
Kenners zoeken de oorzaak in elk geval niet bij de overvloedig groeiende gele plomp in en op het water. Die groeit het oppervlak van de kolk elk jaar bijna helemaal dicht. De gele plomp zet juist broeikasgas oom in zuurstof en geeft die af aan het water, aldus de woordvoerder.

(bron: de gelderlander 21 juni 07)

Vissterfte Jonkmanshofkolk
(Bron gemeente Ubbergen)

Sinds het weekend van 17 juni treedt er een abnormale vissterfte op in de Jonkmanshofkolk aan de Kerkdijk te Ooij. Medewerkers van de gemeente hebben al een flinke hoeveelheid dode vis uit de kolk verwijderd. De sterfte kan verschillende oorzaken hebben. In het voorjaar sterven de oudere vissen door uitputting na de paaitijd, het totale aantal vissen in de kolk is te groot of er is zuurstofgebrek. Dit zuurstofgebrek kan ook weer verschillende oorzaken hebben, zoals warmte, hoosbuien of een baggerlaag op de bodem van de kolk. Medewerkers van de gemeente zijn in overleg met het Waterschap, natuurBALANS, Stichting ARK, de Ploegdriever en de Voorn om te onderzoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn. Als de oorzaak bekend is, kunnen er mogelijk passende maatregelen worden genomen. In tegenstelling wat in de media heeft gestaan kan worden uitgesloten dat de afsluiting van de kolk door de Gele plomp zuurstofgebrek veroorzaakt. Gele plomp zet namelijk broeikasgas om in zuurstof en geeft dit af aan het water. De oorzaak moet volgens een medewerker van het waterschap meer gezocht worden in de richting van negatieve kwel door de lage waterstand in de Waal, in combinatie met warm weer en hevige regenval. Hierdoor kan het zuurstofgehalte in het water zakken onder de gewenste hoeveelheid van 2 mg/l. Het zuurstofgehalte wordt periodiek gecontroleerd. Mocht u nog vragen en of meldingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Th. Willemsen (024-6849141).