Snoek sterfte

R2j2x3

waterput erlecom Snoek sterfte
Erlecom Zomersterfte treedt vooral op in kleine(re), vaak afgesloten ondiepe wateren. De oorzaak van deze sterftes is de hoge watertemperatuur in combinatie met een dikke baggerlaag. Onder deze omstandigheden leidt de hoge afbraaksnelheid van organische stoffen door bacteriën tot een hoog verbruik van zuurstof. En juist in warm water heeft de koudbloedige vis een hoge zuurstofbehoefte.
De meeste en meest extreme gevallen van zomersterfte treden overigens vooral op in wateren waarin bij veel regenval in korte tijd (onweer!) Hierdoor kan het zuurstofgehalte in zeer korte tijd sterk afnemen.