AID controleert aalverbod

O6i8hl
De AID controleert vanaf 1 oktober 2009 de naleving van het twee maanden durende aalverbod.

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit controleert vanaf 1 oktober 2009 de naleving van het aalverbod. Het verbod, dat twee maanden duurt, is een maatregel uit het Nederlandse aalbeheerplan en heeft gevolgen voor de visserij op paling. De AID richt zich voornamelijk op het gebruik van vistuigen geschikt voor het vangen van aal door beroepsvissers.

Waarom een aalverbod?
De Europese paling wordt met uitsterven bedreigd. De afgelopen twintig jaar is de palingstand in heel Europa sterk achteruitgegaan. Om deze achteruitgang te stoppen heeft de Raad van Europese Landbouw- en visserijministers op voorstel van de Europese Commissie de Europese aalverordening aangenomen. Op grond van deze verordening zijn alle lidstaten van de Europese Unie verplicht een aalbeheerplan op te stellen met maatregelen die moeten zorgen voor het herstel van de paling.

Visverbod maanden oktober en november
aan van de maatregelen is een visverbod op paling in de periode september tot december 2010. Voor dit jaar zal het visverbod alleen gelden voor de maanden oktober en november.

Beroepsvissers
Vanaf 1 oktober tot en met 30 november 2009 geldt in alle Nederlandse wateren (binnen-, zee- en kustwateren) een verbod op het gebruik van alle vistuigen waarmee aal gevangen wordt. De maatregel betekent dat op 1 oktober 2009 alle vistuigen waar aal mee gevangen wordt, uit het water verwijderd moeten zijn. Het is ook verboden om in deze periode een aalvistuig in de nabijheid van een water voorhanden te hebben.

Handhaving
Bij constatering van een overtreding van het visverbod op aal in oktober en november wordt direct proces verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie hanteert een boetesysteem, waarbij voor elk aangetroffen vistuig een boete wordt opgelegd. Bij recidive wordt de boete verdubbeld. De AID werk tijdens haar controles samen met het KLPD, de regionale politie en provincies.

Sportvissers
Voor sportvissers op binnenwateren geldt al langere tijd een terugzetverplichting voor aal, zoals opgenomen in de voorwaarden van de door Sportvisserij Nederland uitgegegeven vispas. De terugzetplicht geldt nu ook voor sportvisserij op zee- en kustwateren.