Afvissen in ooijpolder 03-10-2009

NHV De voorn

Het Bestuur en vrijwilligers hebben weer een waterput afgevist dat bijna droog staat. waar nog geen 40 cm? water in zit. er zijn veel vissen gered uit dat water waar ze bijna niet meer konden zwemmen .Veel vissen die nu een nieuwe bestemming hebben in de bizonbaai waar ze nu vrij goed kunnen zwemmen de Voorn heeft twee keer de net er doorheen gedaan en twee keer was de net vol met vis .veel witvis van groot tot klein snoek- snoekbaars – en karper

Door de te lage waterstand komen diverse wateren zo laag te staan, dat het voor de vissen onhoudbaar wordt om er nog lager in te leven. In overleg met Staatsbosbeheer werd besloten dat het water afgevist zou worden. Dit kan op verschillende manieren. Er kan gebruik gemaakt worden van een zegen, dit is een groot net, of er kan met behulp van elektrisch visapparaatuur afgevist worden. De manier van afvissen is afhankelijk van de grootte en de diepte van de put, vijver of wetering. In dit geval is gekozen voor een groot net. Na tweemaal het water afgevist te hebben, zijn de bijna 200 brasems in de Bisonbaai en de Karpers, snoek en snoekbaars in een binnen water teruggezet waar ze voldoende water hebben om verder te leven

LEES MEER Viswater afgevist in de Ooijpolder