Wat doet Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland brengt het sportvisserijbeleid dat zij voorstaat door middel van eigen sportvisserijplannen en door commentaren op de voornemens van de overheid en anderen, onder de aandacht van rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen, enz.