visverbod kasteelsehof

292357p
Het bestuur heeft op 25 november in de bestuursvergadering besloten dat er niet meer gevist mag worden in en aan de Kasteelsehof in Ooij. t/m 1 februari 2010< Er zijn bordjes geplaatst die dit aangeven.

Overtreding van het verbod kan leiden tot ontzegging van het lidmaatschap van de vereniging .