VISVERBOD KASTEELSEHOF OPGEHEVEN

Ta3qrk

Besloten is dat op maandag 1 februari is het tijdelijk visverbod in en aan de Kasteelsehof in Ooij is opgeheven. Binnenkort zullen de verbodsborden, waarmee aangeven werd dat er een tijdelijke visverbod gold, uit het water verwijderd worden. Wel zal er nog controle door medewerkers van de vereniging plaats blijven vinden.

Het bestuur . N.H.V.De Voorn