Vijvers worden weer schoon

Nijmegen -De gemeente nijmegen
Laat het bodem –slib uit elf vijvers en watergangen
In Dukenburg en lindenholt verwijderen. Er kan sprake zijn
Van lichte verkeershinder .op maandag 5 januari start de aannemer
Met het weghalen van bodemslib in watergang bij weezenhof. Eind maart
Is de laatste vijver klaar .De aannemer houdt bij het baggeren rekening met flora en fauna
In en rond om het water. Ook herstelt hij eventueel aangebrachte schade. Het project-
Kan geluids en geuroverlast veroorzaken . Door het verwijderen van het bodemslib –
uit het vijvers en watergangen kan het water weer beter doorstromen. tijdens de werkzaamheden
is er doorgaand verkeer mogelijk. Wel kan er sprake zijn van lichte verkeershinder door de aanwezigheid
van vrachtwagens voor slibafvoer.

bron: DE Brug