Strenger toezicht houden op reglement vereniging

3479u1x
masaal gedump aan Kasteelsehof

Geachte leden
Uit diverse waarnemingen door onze controleurs en klachten van andere mensen, is in de afgelopen maanden gebleken dat diverse leden het niet zo nauw nemen met de regels die gelden rondom de viswateren.

Het is niet de bedoeling dat de visplaatsen gebruikt worden als afvalbak van meegenomen consumpties. Gedurende u verblijf moet afval in de vistent onder de paraplu of plastic zak te worden bewaard en na het verblijf te worden opgeruid en meegenomen te worden naar huis. De visplek dient schoon te worden achtergelaten. Tevens zal streng worden op getreden tegen auto’s en scooter bestuurders die de viswateren gebruiken als crossterrein. Op de kasteelsehof geld stapvoets rijden voor zowel auto’s en scooters.
Vanuit het bestuur is per direct opdracht gegeven aan de controleurs om in de toekomst strenger toe te zien op de regelgeving van het reglement en zo nodig direct overtredingen te beboeten met het innemen van de visvergunning (van N.H.V. De Voorn) voor een onbepaalde tijd. Door de controleur zal, gelet op de overtreding van het reglement, de tijd bepaald worden. Overtredingen volgens de wet zullen door onze Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) uitgeschreven worden met een proces-verbaal.
Het bestuur

lees regelementen.(van N.H.V. De Voorn) .