Karpervisser

Het gericht vissen op karper is de laatste decennia van de twintigste eeuw enorm populair geworden en maakt nog steeds een sterke groei door. Karpervissers beoefenen hun visserij over het algemeen statisch vanaf de oever. Zij stellen weinig eisen aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het viswater.
Karpervissers zijn grofweg in te delen in twee groepen. De ene groep wil graag (veel) karpers vangen en stelt kwantiteit boven kwaliteit. De andere groep vangt het liefst grote karpers en stelt kwaliteit boven kwantiteit. Dit verschil heeft belangrijke gevolgen voor de eisen die deze twee groepen aan het viswater en het visstandbeheer stellen.

Een water waar met een grote kans op succes karper kan worden gevangen, zal een relatief groot bestand aan karper moeten bevatten. Dit betekent dat er regelmatig karper moet worden uitgezet. Voor een visstandbeheer gericht op karpervissers die graag veel willen vangen, komen alleen afgesloten wateren met een exclusieve hengelsportfunctie in aanmerking.
Karpervissers die bij voorkeur grote exemplaren vangen, vissen het liefst op groter water met een relatief laag karperbestand. In dergelijke wateren is de groei van de karper optimaal. Mocht het gewenst zijn om karper uit te zetten dan gaat de voorkeur uit naar snelgroeiende variëteiten (bijvoorbeeld spiegelkarpers) in lage hoeveelheden.

Voorkom vissterfte!

W96zyd
Nu we voor het eerst in jaren weer eens te maken hebben met een langdurige vorstperiode, waarbij de meeste wateren geheel zijn dichtgevroren, dreigen duizenden vissen in de problemen te komen. Omdat er ook nog eens een laag sneeuw op het ijs ligt, dringt er geen daglicht meer door in het water, waardoor zuurstofgebrek nog sneller optreedt.
Inmiddels zijn er al acties ondernomen om diverse vissen van een gewisse dood te redden, bijvoorbeeld op de Bosbaan in Amsterdam, waar al vele vissen boven zijn komen drijven…
De verwachting is dat er de komende tijd nog veel meer van dit soort acties noodzakelijk zijn, temeer omdat het volgens de laatste weersvoorspellingen nog lange tijd blijft vriezen.
Sportvisserij Nederland heeft een Meldpunt Vissterfte ™ geopend, waar vissterfte of dreigende vissterfte gemeld kan worden. Ook meldingen die via Sportvissersmagazine Beet binnenkomen, zullen naar dit centrale meldpunt worden doorgespeeld.

Het is erg belangrijk om een dreigende vissterfte te signaleren op jouw eigen viswater! Vooral op kleinere, ondiepe stadswateren (met vaak een dikke sliblaag) treedt er al snel zuurstoftekort op.

Kijkgaten
Een mogelijkheid is om kleine gedeelten van het water goed sneeuwvrij te maken, zodat je als het ware een soort kijkgaten™ maakt, waardoor je kunt zien of er wellicht dode of stervende vissen onder het ijs zitten.

Wakken
Wat sowieso goed is voor de vissen en watervogels (die het ook moeilijk hebben nu), is om een of meerdere wakken te slaan. Vissen in ademnood zullen bij zo ™ wak naar boven komen om letterlijk naar lucht te happen. De brandweer kan dan bijvoorbeeld lucht onder het ijs pompen om massale vissterfte te voorkomen.

LET OP! Ga niet zelf zomaar lukraak wakken slaan, dit kan gevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld schaatsers! Laat deze taak over aan hengelsportvereniging, brandweer of gemeente. De wakken kunnen rondom afgeschermd worden met bijvoorbeeld strobalen.

Probeer dus te signaleren of de vissen op jouw water in de problemen dreigen te raken en meld dit dan direct aan de betrokken instanties; op die manier voorkomen we MASSALE VISSTERFTE!

IJs breken om karpers te redden.

Nlsa5l
Tevergeefste pogingen om de karpers te redden .
kijk dit doe je niet met een schop pak een landings net!!

EDE – Door de aanhoudende vorst hebben vissen als karpers het momenteel moeilijk. In Veenendaal kwam een groep leden van de karpercommissie van visclub De Rietvoorn in actie om karpers van verstikking te redden in de sloot aan de Vrekenhorst.
Helaas lukte het de mannen niet om veel karpers te redden. Slechts een vis werd levend gevangen en uitgezet in de Grift. Ook werden vijf dode exemplaren uit het water gevist.

Landelijke VisLijst in nieuw jasje per 1-1-2010

Imjssz
Met de nieuwe VISpas voor 2010 ontvangen alle VISpashouders de komende weken ook de nieuwe Landelijke Lijst van Viswateren 2010-2011-2012. De lijst is dunner en lichter door het gebruik van duurzaam FSC-papier, ondanks dat er maar liefst 20 pagina ™s meer viswater in staan.Vanaf 2010 zijn de oude lijsten van viswateren niet meer geldig en heeft de visser de nieuwe lijst van viswateren 2010 t/m 2012 nodig. Er zijn in de nieuwe lijsten een aantal zaken veranderd, zo staat er in de nieuwe lijst alleen water waarin de visser mag vissen. In de oude lijst stonden ook veel federatieve en vereniging wateren waarin de visser niet mocht vissen. Ook zijn er diverse nieuwe wateren opgenomen in de lijst van viswateren.

LEES MEER sportvisserij nederland 

visverbod kasteelsehof

292357p
Het bestuur heeft op 25 november in de bestuursvergadering besloten dat er niet meer gevist mag worden in en aan de Kasteelsehof in Ooij. t/m 1 februari 2010< Er zijn bordjes geplaatst die dit aangeven.

Overtreding van het verbod kan leiden tot ontzegging van het lidmaatschap van de vereniging .

Afvissen brouwerij spruitenkamp.


T6q73k 5cwpld 108bqdxRmpwz5

Ook heeft het Bestuur en vrijwilligers van N.H.V. De Voorn hebben een vijver brouwerij afgevist dat bijna droog stond in Ooij.
Door de aanhoudende lage waterstand komen diverse wateren zo laag te staan, dat het voor de vissen onhoudbaar wordt om er nog lager in te leven. Zondag 25 oktober is in overleg met het bestuur overlegt om de brouwerij afgevist zou moeten worden. Maar eerst even een grote schoonmaak takken en bomen die in het water liggen eruit om met de netten te kunnen werken Na het water eenmaal afgevist te hebben, zijn de diverse vissen overgebracht naar de voorste deel van de brouwerij die nog een goede diepte punt heeft

Lees ook NHV De Voorn  

laatste nieuws Uitslag karpersterfte is binnen

2zdsox1

vandaag de uitslagen binnen gekregen van het bacteriologisch onderzoek,
de verwondingen op de vissen worden veroorzaakt door de Aeromonas bacterie,
dit is een secundaire aandoening D.W.Z er heeft eerder een aanval plaatsgevonden door parasieten.
want de Aeromonas bacterie is een vuil water bacterie,en zie je in 80% van de gevallen bij verwondingen.
echter is dit geen directe aanleiding tot vissterfte in die getallen zoals nu zijn geweest op de kasteelschehof.
na overleg met de onderzoekend dierenarts, komen we tot de conclusie dat het in onze ogen raadzaam zou zijn
om de Kasteelschehof tot eind dit jaar gesloten te houden voor de visserij, zodat de vis enigzins de tijd krijgt tot herstel.
wel is het van belang om te blijven volgen of er nog vissterfte optreed.

m.vr.gr.Marokoi nijmegen Mario Roelofs

Ook zijn er na de onderzoek van de karper. waar als nog mensen zijn aangewezen om wekende te mogen vissen zijn er alsnog drie karpers gevangen voor de onderzoek om uitstrijksel te nemen.
ook geen dode karpers meer gevonden om precies te zijn is het nu al 15 dagen geen dode karpers meer gevonden .
Ook willen we er nogmaals op wijzen van de gevaren van overzetten van vis, en het niet goed drogen van bewaarzakken, schepnet en onthaakingsmat goed uit te spoelen met schoonwater

Zie Vervolg