Kwalitatief onderzoek sliblaag wateren kasteelshehof Ooij

2jeybds
Geschreven door Frans van Kuppeveld (Pr de Voorn)
Nieuws – Klik meer… Ooij – nieuws

plan van aanpak kasteelsehof
Locatie; Ooij, kerkdijk, gemeente Ubbergen.
Eigenaar; Hengelsportvereniging De VoornKwalitatief onderzoek sliblaag (3 ondiepe vijvers)
1- kwalitatief milieukundig onderzoek sliblaag
(10 monsters per vijver, 1 mengmonster per vijver)
2- Analytisch onderzoek waterbodem, zoals wordt gehanteerd
in beheersgebied van WS Rivierenland.Langs de kerkdijk te Ooij liggen een 4 tal aaneengesloten plassen, genaamd de Kasteelsehof.
Het water met de omliggende oevers vertegenwoordigen een hoogwaardig ecologisch natuurgebied.
De vier plassen liggen tegen elkaar aan en zijn van elkaar gescheiden middels lage tussendammen;
waarin zich een enkele opening bevindt. Tevens bevindt zich in een van de plassen een aantal kleine eilandjes.
Drie van de vier plassen zijn ondiep (tot ca. 1m water), een plas is aanzienlijk dieper en heeft een waterdiepte tot 12 m. De diepe plas voedt middels kwel de drie ondiepe plassen met water.
De Hengelsportvereniging “De Voorn” is eigenaar van de plassen en aanliggende oevers, alsmede van een bos aan de zuidoost zijde hiervan.
Dit natuurgebied omvat een totale oppervlakte van ca. 16 ha. De specie in de visvijvers wordt vanuit het oogpunt van waterbodemverontreiniging als onverdacht beschouwd, dit vanwege de ligging van de vijvers in het buitengebied.Probleemstelling en doelstellingen
De plassen liggen op ca. 1 km afstand van de waal. Als gevolg van de wisselde waterstanden in de Waal fluctueert ook het waterpeil in de plassen van de Kasteelsehof. De waterstand in de Waal is regelmatig zo laag dat de drie ondiepe plassen droog vallen. Dit heeft tot gevolg dat de waterkwaliteit
verslechtert, er vissterfte optreedt en de vogelpopulatie sterk afneemt. Ook ontstaan er ziekten die flora en fauna aantasten.
Om hierin verbetering te brengen is het primair van belang dat er steeds voldoende water in de plassen blijft staan, ook bij lage waterstanden van de Waal.
Tevens zijn er plannen om een deel van de aanliggende oevers i.v.m. oeverafkalving in te richten als natuuroever. Op deze wijze wordt zowel de habitat onder water als boven water op een hoogwaardiger plan getild. Om e.e.a. in financieel opzicht te realiseren zal getracht moeten worden waar mogelijk “werk met werk” te maken, waardoor de projectkosten zo gering mogelijk gehouden worden.

Frans van Kuppeveld PR
0625488484