Het viskundig onderzoek in zake De Kasteelsehof.

Sfckz5

Het viskundig onderzoek in zake De Kasteelsehof.

Namens Het Bestuur zal er door een aangewezen groep gevist mogen worden op de Kasteelsehof, dit in belang van het onderzoek naar vissterfte onder de karper. (Dit zal geschieden in het weekend van 16 t/m 18 oktober 2009)
De aangewezen vissers zijn op de hoogte gebracht van het risico tot besmetting op ander viswater, en dienen als zodanig hun spullen zoals netten, weegzakken en onthaakmatten ed. goed te drogen en te ontsmetten.

Voor een ieder ander zal deze locatie gesloten zijn om te kunnen en mogen vissen, totdat er meer duidelijkheid is ontstaan. Gezien de sterfte hoofdzakelijk onder de karper is zal mijn onderzoek dan ook hier op gericht zijn. Het lijkt er sterk op dat er een bacteriƫle infectie is opgetreden onder deze vissoort, echter waarom is nog niet met zekerheid te stellen, daarom ook het advies tot sluiting tot nader order.

Wanneer er levende karper gevangen is zal er een microscopisch onderzoek gehouden worden, ook een swab (Uitstrijkje) zal gemaakt worden om te zien welke bacterie dit alles veroorzaakt. De gevangen vis(sen) zullen kort bewaard worden in een groot cirkelvormig net dat ter plaatse is ingericht, voor dit onderzoek. Ook een watermonster zal uitgebreid worden onderzocht, door een laboratorium. ( bekend bij bestuur)
Vooralsnog lijkt het water in orde te zijn, daar er meerdere vissoorten ter plaatse zijn die echter geen sterfte hebben laten zien.
Echter willen we alles uit kunnen sluiten zodat we een goed beeld kunnen vormen wat er gaande is.

Ook zal er door een duikteam gekeken worden of er niks vreemds op de bodem ligt. Aangaande dit onderzoek is de aanbeveling gedaan om Politie Gelderland zuid ( Groesbeek) en de Burgemermeester van de Gem. Beek Ubbergen, op de hoogte te brengen, alsmede hierdoor is dus het viswater van de Kasteelsehof gesloten voor een ieder ander tot nader order.

Voor meer informatie hierover kan men contact opnemen met het bestuur van NHV de Voorn of met: Marokoi Nijmegen, Mario Roelofs tel 0620294634.
Hopende op Uw medewerking met vriendelijke groet: Marokoi Nijmegen, Mario Roelofs en het Bestuur NHV de Voorn.

Het laatste nieuws (18-10-09): Er zijn in totaal drie kapers gevangen en uitstrijkjes van gemaakt. Deze zijn ingestuurd voor een uitgebreid onderzoek in een laboratorium.
Dus, nu is het afwachten op de uitslag van het onderzoek