Grote visserij controle

2usvc4m

Zaterdagavond 22 mei heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met andere organisaties een groot opgezette handhavingsactie georganiseerd.

De controleurs waren mensen van de politie, de visverenigingen de Voorn, St. Petrus, de Snoek, de Karper en medewerkers van Staatsbosbeheer. De visserij controle van afgelopen zaterdagavond 22 mei, vond plaats in een uitgestrekt gebied tussen Arnhem en Nijmegen. In totaal deden er 25 controleurs mee, deze hebben gezamenlijk 129 controles uitgevoerd. Tijdens deze avond zijn er waarschuwingen gegeven, en 37 proces verbalen uitgeschreven. Redenen hiervoor waren onder andere het niet voor elkaar hebben van een visvergunning. Ook andere zaken zoals kampvuren stoken en afval verbranden zijn aangepakt. Staatsbosbeheer is blij met de samenwerking tussen de verschillende partijen. Op deze manier is een grote groep controleurs actief, waardoor een groot gebied bezocht wordt. Dit soort controle avonden vinden regelmatig plaats, vooral omdat ze een preventieve werking hebben.