GESLOTEN TIJDEN VOOR SPORTVISSERS: ZO ZIT HET!

In het voorjaar hebben sportvissers te maken met twee gesloten periodes: een gesloten tijd voor vissoorten (=directe terugzetplicht) én een gesloten tijd voor bepaalde aassoorten. Met name voor de snoek, snoekbaars en baars geeft dit altijd veel vragen omdat de gesloten tijden niet gelijk lopen. Hieronder leest u hoe het zit.