Barbeelwedstrijd op zondag 1 juni 2008

Vis TV De Missie over barbeelvissen op de Waal.

Lees het artikel over barbeelvissen op de Waal uit Het Visblad mei- editie.
In het kader van het project “Haalbaarheid Publieke Participatie bij Vismonitoring” voor o.a de opdrachtgevers Rijkswaterstaat en het ministerie van LNV zal ter afsluiting van dit project een barbeelwedstrijd op de Waal worden georganiseerd, waarbij alle gevangen barbelen zullen worden gemeten, gefotografeerd en de gegevens zullen worden verwerkt in een rapport. Hieraan zullen in totaal 60 sportvissers mee kunnen doen. Op drie trajecten tussen Ophemert en Nijmegen zullen op aansluitende kribben 2 mensen(koppel) gaan vissen ieder met één hengel.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Sportvisserij Nederland en de Federatie Midden Nederland. De Federatie Zuidwest Nederland en HSV De Voorn uit Nijmegen verlenen hun medewerking aan de wedstrijd. Er is een prijzenpot ter waarde van €1000,- beschikbaar gesteld door Shimano en Fox die het project, en specifiek hengelvangstregistratie in de vorm van deze wedstrijd, toejuichen.