Programma over de Steur op TV Gelderland.

Dinsdag 29 mei is een item over de Atlantische steur te zien bij natuurprogramma BuitenGewoon op TV Gelderland. ARKer Bram Houben vertelt het verhaal van de steuren aan presentarice Sytske Jellema en samen zetten ze de steur uit in de Waal. Na meer dan 50 jaar afwezigheid zwemmen er weer Atlantische steuren in de Nederlandse rivieren. Begin mei 2012 werden 17 steuren uitgezet bij Rotterdam en Nijmegen, eind van diezelfde maand volgen nog eens 33 steuren. De terugkeer van deze vis, die nog meer bedreigd is dan de reuzenpanda, is de kroon op het werk aan levende rivieren. Veel leefgebied voor de steur is de afgelopen jaren hersteld, rivierwater is schoner en de visserij duurzamer. Daarom achten het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland de tijd rijp om deze indrukwekkende zoetwatervis, ouder dan de dinosaurus, weer in de Nederlandse rivieren terug te brengen. Dinsdag 29 mei, vanaf 18.20 uur, ieder uur herhaald op TV Gelderland. Verder gaat het programma over de Erlecomsewaard, de Millingerwaard en alles wat daar leeft en bloeit. Zeker de moeite waard om te kijken. Ook de Ooievaars zouden aan bod komen.

Lees ook meer op ARK

RGV VERRUIMT SPORTVISSERIJMOGELIJKHEDEN OP RECREATIEGEBIEDEN RONDOM NIJMEGEN EN ARNHEM

34g3otcOp de recreatiegebieden Berendonck. Groene Heuvels, Mookerplas, Rhederlaag en Wylerbergmeer – in beheer van RGV – zijn vaak vissers te vinden. RGV heeft als terreineigenaar het visrecht uitbesteed aan de Hengelsport Federatie. Hiervoor is op 21 mei jl. een overeenkomst ondertekend door Erik Droogh, directeur van RGV en Sjaak Koppers, voorzitter van de Hengelsport Federatie Midden Nederland op recreatiegebied Berendonck in Wijchen.

Op elk recreatiegebied is wel een rustig plekje te vinden om te vissen. Om vissers zo goed mogelijk te bedienen heeft RGV de visserijmogelijkheden op haar recreatiegebieden verruimd. Hiervoor is met de Hengelsport Federatie een aantal nieuwe overeenkomsten afgesloten.

RGV heeft als doelstelling om een breed en eigentijds vrijetijdsproduct aan te bieden op haar recreatiegebieden. Het sportvissen past binnen deze doelstelling. Het is dan ook een logisch gevolg dat RGV de mogelijkheden voor de sportvissers heeft verruimd.

Samen met de Hengelsport Federatie is gekeken hoe deze mogelijkheden nog beter ingevuld kunnen worden. Zo is er een nieuwe vereenvoudigde huurovereenkomst afgesloten voor de recreatiegebieden en is er een overeenkomst voor het nachtvissen opgesteld.

Nachtvissen

Met name de nachtvisovereenkomst biedt sportvissers die graag ’s nachts aan het water vertoeven extra mogelijkheden. Deze groep sportvissers is groeiende en kan door hun nachtelijke aanwezigheid aan de waterkant overlast voorkomen en zaken signaleren die niet door de beugel kunnen. De nachtvisovereenkomst is een proef die loopt tot 2013. Aan het eind van dit jaar vindt de evaluatie van deze regeling plaats en wordt bekeken of het een vervolg kan krijgen. Zodra de federatie zo ver is om de nachtvisvergunningen te verstrekken wordt dit gepubliceerd om de website van de federatie.

In de nieuwe overeenkomsten die zijn afgesloten, zijn uiteraard afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder het vissen plaatsvindt. De federatie zal voor wat betreft de sportvisserij gerelateerde zaken controles uitvoeren op de recreatiegebieden.

Beide partijen zijn erg blij met de nieuwe mogelijkheden. De Federatie voor de geboden mogelijkheden en RGV omdat er het recreatieproduct wordt verbreed en er gecontroleerd gaat worden door de Hengelsport Federatie.

Lees ook meer op gelderlander

Forellenvijvers De Schutskooi in Oijen afgevist

Oijen (20-03-12) Op verzoek van eigenaar en beheerder van forellenvijvers “De Schutskooi” in Oijen (gelegen nabij Oss) werden dinsdag 20 maart 2012 beide vijvers afgevist. Omdat het vermoeden bestond dat er nogal veel Karpers in zaten en die ook regelmatig gevangen werden zijn de twee vijvers afgevist door N.H.V. de Voorn. Na diverse trekken met het net door de twee vijvers, was de opbrengst 36 Forellen en zes mooie karpers. De eigenaar en diverse leden hadden toch iets meer verwacht. Het was uiteindelijk een gezellige dag. Met dank aan de eigenaar voor de gastvrijheid.

Waterschap: vrees voor veel dode vissen is ongegrond

2zf8gp5
APELDOORN – De kans dat er veel dode vissen worden gevonden in vijvers en andere waterpartijen nu de dooi is ingetreden, is niet heel groot. Dat zegt woordvoerder Edwin Spikkert van het Waterschap, in een reactie op het feit dat dit weekeinde duizenden vissen door verstikking het loodje dreigden te leggen in de visvijver van het Kanaalpark.

Schaatsers ontdekten de vissen die in een wak naar zuurstof hapten. Leden van de Apeldoornse Hengelaarsvereniging Tot Ons Genoegen probeerden aanvankelijk via het nieuwe telefoonnummer 144 de dierenpolitie te waarschuwen. Ze kregen daar echter geen gehoor. In overleg met het waterschap werd besloten zelf in actie te komen. Met schepnetten werden circa duizend dieren uit het wak geschept en in bakken overgezet die door de dierenambulance waren aangevoerd. Ze zijn daarna uitgezet in het nabijgelegen Apeldoorns Kanaal. Voor een onbekende hoeveelheid vissen kwam de redding te laat.
Volgens Spikkert overleven vissen normaal gesproken het dichtvriezen van vijvers, zolang deze diep genoeg zijn.

Het zuurstofgehalte daalt wel: door de ijslaag kan geen uitwisseling plaats hebben van gassen tussen het water en de lucht. Als er bovendien sneeuw op het ijs ligt, produceren planten en algen in het water geen zuurstof meer. Verrottingsprocessen gaan wel door, waardoor juist zuurstof aan het water onttrokken wordt.

Spikkert: ,,Maar met deze kou verkeren vissen ze in een rusttoestand. Ze kunnen met heel weinig zuurstof toe. Vermoedelijk is hier het probleem geweest dat heel veel mensen op het ijs hebben geschaatst. De vissen zijn daardoor opgeschrikt en zijn gaan zwemmen. Daarbij gebruiken ze aanzienlijk meer zuurstof en zijn de problemen ontstaan.”

Volgens Harry Middelink, voorzitter van Tot Ons Genoegen, moet nog blijken wat de schade is die aan het visbestand van de vijver is aangericht. “Er zijn heel veel vissen uitgeschept en naar het kanaal gebracht. Maar onder het ijs zie je ook dode vissen en wie weet wat er allemaal op de bodem ligt.”

Boetebedragen voor visserijovertredingen verhoogd.

Ush8n

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de boetebedragen voor visserijovertredingen verhoogd. In een aantal gevallen gaat het om aanzienlijke stijgingen, zodat het je flink wat geld kan kosten als je al dan niet bewust in overtreding bent tijdens het vissen.

De grootste stijging betreft het vissen met levend aas. De boete hiervoor is verhoogd van 180 naar 340 euro. Ook het vissen zonder schriftelijke toestemming (in veel gevallen de VISpas) van de visrechthebbende is flink duurder geworden. Doe je dit met aan of twee hengels, dan kost je dit nu 120 in plaats van 100 euro. Word je gepakt met drie of meer hengels zonder schriftelijke toestemming, dan staat hier een boete op van 280 euro (was 230 euro).
In de nieuwe bepalingen is ook het in bezit hebben van ondermaatse zeevis opgenomen. Dit betekent dat er met een eenvoudige bekeuring in plaats van een uitgebreid proces-verbaal kan worden volstaan. Zet je aan de kust ondermaatse vis niet direct terug en word je geverbaliseerd, dan is het aan de Officier van Justitie om te bepalen welke sanctie hier op komt te staan. In het licht van de andere gestegen boetebedragen, zal de financial consequentie waarschijnlijk niet mals zijn.

klik hier voor een overzicht van de nieuwe boetebedragen bij de diverse overtredingen ten aanzien van de Visserijwetgeving.

NB: De hoogte van de boetes wordt niet door Sportvisserij Nederland of de hengelsportfederaties, maar door het ministerie bepaald. De inkomsten van de uitgeschreven boetes gaan ook allemaal naar de staatskas.

Spiegelkarpers uitgezet op Kasteelsehof Ooij

15ek7pf

 

Laatste Kapers uitgezet in Ooij

Zaterdagmiddag 10 december zijn de laatste 100 kg spiegel Karpers uit gezet in Ooij door Hengelsport Vereniging De Voorn uit Nijmegen. In de eerste uitzetting op 18 oktober j.l. zijn er 675 vissen uit gezet met een totaal gewicht van 1900 kg en verdeeld over diverse wateren in de Ooijpolder. Deze laatste bestelling was nog een aanvulling van de vissterfte in 2010 van ruim 200 Karpers in de Kasteelsehof in Ooij.
Hiermee is de visstand in de wateren van de Hengelsportvereniging weer op pijl gebracht in de Ooijpolder.

zie filmpje van Marcel Vink

Foto’s Marcel Vink & Bert roodbeen

Lees ook meer op gelderlander

Inbraak loods Hengelsportvereniging

2dwdso8

In een loods in Ooij aan het viswater de Kasteelsehof van Hengelsportvereniging De Voorn uit Nijmegen is afgelopen week ingebroken. Toen de onderhoudsbeheerder ‘s morgens rond 08.30 uur constateerde dat ingebroken was, alarmeerde hij de visvereniging en deze heeft aangifte bij de politie gedaan.

In de omgeving zijn geen verdachten meer aangetroffen.
Onbekenden forceerden de ijzeren pijp met slot die op de deur zat met een koevoet die gevonden is op de dam om binnen te geraken. Uit de loods werden drie bosmaaiers met rugdragers en een stroom aggregaat gestolen. De schade is ruim 4000.- euro.

De politie is een onderzoek gestart naar de inbraak. Mensen die mogelijk iets gezien hebben van de inbraak worden verzocht zich te melden bij de politie. Ook informatie van vissers of voorbijgangers kan waardevol zijn voor het onderzoek.

Er kan gebeld worden met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Foto’s Marcel Vink  

Vissen gered uit Eendengat in Ooij achter de sprong

Es50co30rpphj

In het Eendengat achter dorpshuis De Sprong in Ooij hebben enkele leden van hengelsport vereniging De Voorn uit Nijmegen i.s.m. Waterschap Rivierenland zaterdagmorgen 19 november jl. een groot aantal vissen kunnen redden, nadat vrijdagavond alarm was geslagen door buurtbewoners, omdat er allemaal dode vissen rond dreven. De vissen zijn overgeplaatst in het Wilhelminagat.

Foto’s Marcel Vink

zie filmpje van Marcel Vink

Foto’s Bert roodbeen    

Visuitzetting in ooij

N.H.V De Voorn heeft vis uitgezet op alle wateren in de Ooijpolder: 

Er is vandaag 18 oktober 2011 op alle wateren in de Ooijpolder nieuwe vis uit gezet, onder andere 100 zeelten, 50 graskarpers, 425 spiegelkarpers en 75 grote schupkarpers. Deze vissen zijn verdeeld over alle wateren van de Voorn. Dit is gedaan om nieuw broed in onze wateren te krijgen ook was het noodzakelijk om het vis bestaand wat op te krikken in verband met vis sterfte. De visuitzetting was vorig jaar al besloten in de ALV om nieuwe vis aan te kopen, maar het was een jaar uitgesteld in verband met het dood gaan van vis in diverse wateren. De vrijwilligers die vandaag weer de gehele dag in touw zijn geweest wil ik namens het bestuur weer hartelijk bedanken.

Win Jacobs

zie ook bron: hele bericht in gelderlander.