Nachtvisser mag zijn tent opslaan

2now0g

HOUTEN – Nachtvissers mogen in Houten voortaan Kamperen. Het Houtense college heeft besloten dat ze voortaan op daarvoor aangewezen plekken hun tent mogen opzetten.

Het mag bij wateren buiten de Rondweg, de oostelijke oever van de Kooikerplas, de westelijke oever van de Oosterlaakplas en de zuidelijke en westelijke oever van de Imkersplas.

De vissers moeten dan wel een geldige visvergunning hebben en per daadwerkelijk vissende persoon is maar een tent toegestaan. Binnen de Rondweg mag die niet groter zijn dan vijf vierkante meter. Ook aan de kleur heeft het college eisen gesteld: die moet neutraal groen, bruin of camouflage zijn.

Bron: ad.nl

Dode vissen vast in smeltend ijs

2dchi05

NIEUWEGEIN -In de watergangen in Batau-Noord blijken honderden dode vissen vastgevroren te zitten in het ijs. Omwonenden van de Lamaweide spreken van mogelijk duizenden dode vissen in het smeltende ijs.

Het is niet bekend wat de gevolgen zullen zijn voor de waterkwaliteit als al het ijs is gesmolten en de vis gaat rotten. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden kon zondag niet zeggen wat er aan gedaan wordt.

Bron: ad.nl

Weer nieuwe wedstrijden van 2009 georganiseerd door de NHV.DeVoorn

Dit alles in jaar 2009
ook weer karperwedstrijden
Instructieavonden voor de jeugd 
jeugdwitviswedstrijd 2009- 5 mei- 19mei- 2juni-16juni’
viswedstrijd Kronenburgerpark 19-07-2009
Jeugd karperwedstrijd 15 t/m 17 2009 ??
Jeugd karperwedstrijd tot 14 jaar 2009
Karperwedstrijd senioren 2009
kijk alles in kalender

WIL JE MEEDOEN MET BOVENSTAANDE WEDSTRIJD STUUR EEN BRIEFKAART OF BEL NAAR onder staande Adres

Win Jacobs, Aldenhof 61-68, 6537 DP Nijmegen.
Telefoon 06-11008851
Na 18.00 uur!
E-mail, win@nhvdevoorn.nl

Rust weergekeerd rond Oude Waal

350w8k5

NIJMEGEN – Spiedend zit een buizerd op een hek aan de Ooijsedijk, op een steenworp afstand van het Hollands-Duitsch Gemaal.

De Oude Waal en de gebieden daar omheen zijn weer teruggegeven aan de natuur, nu de hordes schaatsenrijders en de files zijn verdwenen uit het gebied en de rust is weergekeerd. Zo is het ene typisch Hollandse tafereel ingeruild voor het andere.

Jagers: wandelpaden in de polder dicht

29bpjm

Wilde ganzen in de groene graslanden in de Ooijpolder en de aangrenzende landstreek de Duffelt.
OOIJPOLDER/DUFFELT – Jagers in de Ooijpolder en De Duffelt willen dat de boerenlandpaden, die afgelopen zomer zijn opengesteld, zo snel mogelijk weer dicht gaan.

Zij ergeren zich met name aan baasjes die hun honden er laten loslopen, terwijl dat ten strengste verboden is.

De Wildbeheereenheid Circul van Ooij en Millingen is inmiddels een offensief gestart om de wandelpaden, die dwars door landerijen en over schouwpaden van weteringen lopen, zo snel mogelijk weer te sluiten.

“We hebben al contact opgenomen met de provincie Gelderland en het waterschap”, zegt Frans van Vliet van de wildbeheereenheid. “Ook de gemeenten Millingen en Ubbergen gaan we benaderen. Kortom: alle beleidsmakers krijgen te horen dat die paden gewoon dicht moeten.”

Hij heeft diverse keren gezien hoe baasjes het aanlijngebod volstrekt negeren. Ook begeven ze zich volgens hem op schouwpaden die helemaal niet opengesteld zijn voor publiek. “Daar staat dan ook geen bord bij, waarop staat dat honden aangelijnd moeten worden. Er is ook totaal geen controle.”

Volgens jager Van Vliet bevinden de meeste boerenlandpaden zich op terrein dat geldt als ganzenrustgebied. “Wij hebben afgesproken dat we daar na twaalf uur ‘s middags niet meer komen”, volgens Van Vliet. “Dan kunnen de vogels tot rust komen. Slechts één keer per jaar vragen we ontheffing aan om toch na de middag het land op te gaan en dat wordt dan ook gecontroleerd. Als wij daar zo voorzichtig mee omgaan, dan is het toch vreemd dat iedere hondenbezitter er om vier uur zo maar zijn hond kan laten rondhuppelen. Ik heb gezien dat loslopende honden reeën lieten schrikken. Op open stukken langs de weteringen, waar de vogels meestal rusten, zorgen de wandelaars en hun honden ook regelmatig voor onrust.”

Volgens Van Vliet is de overlast rond de dorpen Leuth en Ooij het grootst. Veehouders willen de honden niet in hun wei hebben omdat de runderen ziek kunnen worden van de uitwerpselen.

De elf wandelroutes in Ooijpolder en Duffelt zijn een uitvloeisel van de landinrichting. Boeren krijgen er een financiële bijdrage voor, omdat zij de paden ook onderhouden.

Visclub “De Voorn” niet blij met actie gemeente Ubbergen

29f2qkz
2mpis78

Het bestuur van de visclub \”De Voorn\” was op z\’n zachst gezegd niet blij met de goed bedoelde actie van de gemeente Ubbergen en de brandweer om water over het ijs te spuiten van de Kasteelsehof. De visclub is eigenaar van het water en vond dat de gemeente dat niet zonder hun toestemming had mogen doen, temeer omdat het water onder het ijs vandaan getrokken was, terwijl er ter plaatse maar zo weinig water staat. Vanmorgen was een deel van het bestuur bij de plas aanwezig en wilden eigenlijk de burgemeester spreken. Of dat gelukt is, is niet bekend. In een reactie verklaarde een woordvoerder van de visclub, dat het hen niet zozeer gaat om het eigendom, maar om de geringe waterstand onder het ijs (ongeveer 50 cm) waar dus al weinig zuurstof zit ,en als je de vissen dan ook nog het water ontneemt, dus ook het zuurstof, kan dit leiden tot vissterfte als het gaat dooien. En als de gemeente / brandweer hen ingelicht zou hebben, dan hadden zij geadviseerd, om eventueel van het diepe gedeelte af te pompen. Op de foto\’s het bestuur van de visclub aan de rand van de Kasteelsehof, alsmede het betreffende water.

Tientallen vissen dood gevroren in ijs vijverwoensdag,

16kquef

ENSCHEDE
in het ijs op de vijver op de hoek van de Horstlindelaan en de Pompstationweg
zijn tientallen vissen doodgevroren.
Volgens een woordvoerder van de commissie
water en visstandbeheer van hengelsportvereniging Vios
gaat het om tussen de dertig en vijftig karperachtigen.
De vissen zwommen naar de oppervlakte voor meer zuurstof en vroren dood
in het ijs.
Een heel vervelend natuurverschijnsel waar we niets aan kunnen doen.
De Milieudienst verwijdert straks de vissen.

Bron: tctubantia.nl

Honderden vissen gered in vijver Haaksbergenwoensdag,

28iszll

haaksbergen. Door een perfecte samenwerking tussen buurt, hengelsportvereniging Haaksbergen, gemeente Haaksbergen en waterschap Regge en Dinkel zijn honderden vissen gered aan de vijver gelegen aan de Richterstraat.

De hengelsportvereniging werd dinsdag in de namiddag door bewoners die wonen aan deze vijvers er op geattendeerd dat er honderden karpers en andere vissen lagen te happen naar zuurstof in een nog niet bevroren deel van de vijver.

Vertegenwoordigers van de hengelsportvereniging waarschuwden de gemeente Haaksbergen die op haar beurt contact opnam met het waterschap Regge en Dinkel. De zuurstofwaarden van het water waren nog niet alarmerend. Hiervan was wel sprake op oudejaardag. Door medewerkers van het waterschap werd een zuurstofvoorziening aangebracht in de vijver.

Vijvers worden weer schoon

Nijmegen -De gemeente nijmegen
Laat het bodem –slib uit elf vijvers en watergangen
In Dukenburg en lindenholt verwijderen. Er kan sprake zijn
Van lichte verkeershinder .op maandag 5 januari start de aannemer
Met het weghalen van bodemslib in watergang bij weezenhof. Eind maart
Is de laatste vijver klaar .De aannemer houdt bij het baggeren rekening met flora en fauna
In en rond om het water. Ook herstelt hij eventueel aangebrachte schade. Het project-
Kan geluids en geuroverlast veroorzaken . Door het verwijderen van het bodemslib –
uit het vijvers en watergangen kan het water weer beter doorstromen. tijdens de werkzaamheden
is er doorgaand verkeer mogelijk. Wel kan er sprake zijn van lichte verkeershinder door de aanwezigheid
van vrachtwagens voor slibafvoer.

bron: DE Brug

Winters in ooij

ooij, Het heten de donkere dagen voor kerst te zijn, de periode tussen Sint-Nicolaas en Kerstmis. Maar dezer dagen zijn het eerder de heiige dagen voor kerst. Vooral in het rivierenlandschap pogen nevelige slierten vergeefs de schoonheid van het winterse landschap te bedekken.

Er wordt veel over natuurontwikkeling in de ooij gesproken, maar her en der heeft de natuur de macht allang gegrepen. Zoals hier in de ooijpolder bij Nijmegen