Voorkom vissterfte!

W96zyd
Nu we voor het eerst in jaren weer eens te maken hebben met een langdurige vorstperiode, waarbij de meeste wateren geheel zijn dichtgevroren, dreigen duizenden vissen in de problemen te komen. Omdat er ook nog eens een laag sneeuw op het ijs ligt, dringt er geen daglicht meer door in het water, waardoor zuurstofgebrek nog sneller optreedt.
Inmiddels zijn er al acties ondernomen om diverse vissen van een gewisse dood te redden, bijvoorbeeld op de Bosbaan in Amsterdam, waar al vele vissen boven zijn komen drijven…
De verwachting is dat er de komende tijd nog veel meer van dit soort acties noodzakelijk zijn, temeer omdat het volgens de laatste weersvoorspellingen nog lange tijd blijft vriezen.
Sportvisserij Nederland heeft een Meldpunt Vissterfte ™ geopend, waar vissterfte of dreigende vissterfte gemeld kan worden. Ook meldingen die via Sportvissersmagazine Beet binnenkomen, zullen naar dit centrale meldpunt worden doorgespeeld.

Het is erg belangrijk om een dreigende vissterfte te signaleren op jouw eigen viswater! Vooral op kleinere, ondiepe stadswateren (met vaak een dikke sliblaag) treedt er al snel zuurstoftekort op.

Kijkgaten
Een mogelijkheid is om kleine gedeelten van het water goed sneeuwvrij te maken, zodat je als het ware een soort kijkgaten™ maakt, waardoor je kunt zien of er wellicht dode of stervende vissen onder het ijs zitten.

Wakken
Wat sowieso goed is voor de vissen en watervogels (die het ook moeilijk hebben nu), is om een of meerdere wakken te slaan. Vissen in ademnood zullen bij zo ™ wak naar boven komen om letterlijk naar lucht te happen. De brandweer kan dan bijvoorbeeld lucht onder het ijs pompen om massale vissterfte te voorkomen.

LET OP! Ga niet zelf zomaar lukraak wakken slaan, dit kan gevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld schaatsers! Laat deze taak over aan hengelsportvereniging, brandweer of gemeente. De wakken kunnen rondom afgeschermd worden met bijvoorbeeld strobalen.

Probeer dus te signaleren of de vissen op jouw water in de problemen dreigen te raken en meld dit dan direct aan de betrokken instanties; op die manier voorkomen we MASSALE VISSTERFTE!