Vooral vissers bezorgd over lagere kribben Waal

Nmyvzc
Een beeld dat verdwijnt. Na de verlaging zijn de rivierkribben minder dominant. foto Martin van Lokven

DODEWAARD/OCHTEN – Vissen op barbeel, snoekbaars of roofbij, dat kunnen sportvissers vergeten denken ze, als de kribverlaging in de Waal doorgaat. Op de informatiebijeenkomst in de Vicary in Dodewaard, waar veel technische vragen werden gesteld, lieten vooral hengelaars van zich horen. Rijkswaterstaat gaf er uitleg over de proef die gaat lopen op de Waal, vanuit de Betuwe gezien tussen Oosterhout en Ochtend.

Hoe gaat de rivier zich gedragen?
Rijkswaterstaat gaf er uitleg over de proef die gaat lopen op de Waal, vanuit de Betuwe gezien tussen Oosterhout en Ochtend. Honderd kribben gaan omlaag om de rivier meer ruimte te geven. Mogelijk volgt later het Pannerdensch Kanaal.

De vissers zitten veel op de kop van kribben om roofvissen te vangen. Ronald van Aalderen van Sportvisserij Nederland zegt dat een steekproef onder zijn achterban 38.000 leden) leert dat 70 procent vanaf kribben vist. “Landelijk praat je misschien wel over twee miljoen vissers.”

Karin van Andel van Rijkswaterstaat zegt dat mogelijk kribben worden gespaard om vissers tegemoet te komen. Lastig is dat wel, omdat het doel moet worden bereikt: meer water afvoeren.

WIL JE MEEDOEN MET BOVENSTAANDE WEDSTRIJD STUUR EEN BRIEFKAART OF BEL NAAR onder staande Adres

Win Jacobs, Aldenhof 61-68, 6537 DP Nijmegen.
Telefoon 06-11008851
Na 18.00 uur!
E-mail, win@nhvdevoorn.nl