Vissers in Nijmegen opgelet!

Vanaf 1 januari 2008 is er iets veranderd voor het recreatieve vissen
in nijmegen.de wateren in nijmegen worden opgeheveld naar de federatieve lijst van viswateren van de hengelsport federatie midden nederland.Iedere visser die lid is van één hengelsportvereniging aangesloten bij deze Federatie.mag nu vissen in nijmegen Dit betekend dat u één Vispas/jeugdVispas nodig heeft om in één van de wateren op de federatieve-lijst te mogen vissen.Deze worden verkocht Bij de nijmeegse hengelsportzaken.Vroeger was er een vergunning nodig van stonijwa ( DE stichting Openbaarstelling Nijmeegse watergangen ) Stonijwa is in 2007 Opgeheven. Daarmee vervielen voor de viswateren De huurrechten Die de stichting had.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hengelsport Federatie Midden nederland (contactpersoon Frank Bosman.
email:info@hfmiddennederland.nl of gemeente nijmegen (contactpersoon ton verhoeven. tel 024329785