Twee nieuwe BOA’s

Controle en handhaving is een van de speerpunten van de federatie, er zijn 19 BOA’s actief in het federatiegebied, nu komen er nog eens 2 BOA’s bij.

                     2ptqzcj 2ef0vfa

In totaal heeft de federatie nu 21 BOA’s die controles uitvoeren op de visserij, 3 van deze BOA’s zijn in dienst van de federatie en inzetbaar in het hele federatiegebied. De twee nieuwe BOA’s zijn ook in dienst van de federatie en zijn in het hele federatiegebied inzetbaar. De focus van deze BOA’s zal liggen in de omgeving Nijmegen, in deze omgeving ligt veel viswater en zijn veel vissers actief.