Oost-Europeanen vissen onze wateren leeg

ROOSENDAAL – Hengelsportclubs slaan alarm omdat Oost-Europese arbeiders in hun vrije tijd de Nederlandse viswateren leeg zouden hengelen. De situatie is dermate nijpend, dat extra controleurs worden ingezet en dat Sportvisserij Nederland een Poolse vertaling van de visvoorschriften heeft gemaakt.
Visclubs gaan aan de waterkant in het Pools de gedragsregels plaatsen. Hengelsportclubs en sportvissers in West-Brabant zeggen dat de problemen ook hier steeds vaker spelen. “We investeren veel geld en moeite in een goede visstand en zij halen de boel zomaar leeg.”

Vis

Anders dan Nederlandse hengelaars, die gehaakte vis terugzetten, vissen Oost-Europeanen vaak uit economische motieven, zegt Sportvisserij Nederland. “Ze hebben een andere ethiek en cultuur.”

Ook gebeurt het regelmatig dat illegale fuiken en lijnen in het water worden aangetroffen, waarbij de verdenking steeds vaker uitgaat naar buitenlandse stropers.

Strooptochten

Volgens een controleur houden sommige Oost-Europese hengelaars ‘regelrechte strooptochten’. “De vissen gaan direct naar Polen of verdwijnen hier in restaurants of eigen pan. Een busje volgeladen met vis is al snel goed voor een paar duizend euro. Door de crisis is er minder werk en worden alternatieve bijverdiensten gezocht. In het Westland en Friesland zijn sommige binnenwateren al compleet leeggeroofd.
De broodvissers hebben het volgens de hengelaars vooral voorzien op roofvissen zoals snoek en snoekbaars, die in de (zwarte) handel geld opbrengen, en karper.

Probleem voor de hengelsportverenigingen is dat optreden tegen de uitwassen moeilijk is. De hengelaars beschikken meestal keurig over een visakte en het doden en meenemen van gevangen vis is in veel wateren niet wettelijk verboden.

Man uit Doornenburg gepakt voor visstroperij

2pt5mcz
BEMMEL – Een 20-jarige Doornenburger is woensdagmiddag op de Waaldijk in Bemmel betrapt op visstroperij. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Politieagenten betrapten de man op heterdaad toen ze na een tip van een passant poolshoogte gingen nemen op de Waaldijk. Die voorbijganger had iemand in de Strang zien staan.

De agenten ontdekten dat de Doornenburger een levende paling bij zich had en verschillende fuiken. Aangezien vissen daar niet mag en zeker niet met fuiken werd de man aangehouden. De man wordt bovendien verdacht van diefstal van de fuiken.

De Doornenburger is na verhoor vrijgelaten. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Wijziging Visserijregels per 1 maart 2012

Sportvisserij Nederland blij met verruiming sportvismogelijkhedenNa een intensieve lobby van Sportvisserij Nederland treedt per 1 maart 2012 een aantal belangrijke wijzigingen in werking die de mogelijkheden voor sportvissers flink verruimen. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie werkt momenteel bijvoorbeeld hard aan het afschaffen van de gesloten tijd voor de worm, het nachtvisverbod en legaal vissen op meerval.
Het verzoek aan de minister voor wijzigingen in de visserijreglementen is ingegeven door de wens om te komen tot een vermindering van het aantal regels, vereenvoudiging van de regels en veranderingen op het gebied van de visserij, visstand en de waterkwaliteit. Het voorstel tot wijziging dat er nu ligt, stemt voor het grootste deel tot tevredenheid omdat overbodige regels worden afgeschaft en de mogelijkheden voor sportvissers worden verruimd. De belangrijkste wijzigingen per 1 maart 2012 zijn:
Er mag actief op de Europese meerval worden gevist. Er komt wel een gesloten tijd voor het hele jaar zodat elke meerval altijd direct moet worden teruggezet.
De gesloten tijd voor de worm (1 april 31 mei) wordt geschrapt. Deze aassoort wordt door wedstrijdvissers, karpervissers en recreatieve vissers veel gebruikt en dit mag straks het hele jaar door.

Nachtvissen is het hele jaar door toegestaan. Uitgezonderd zijn de natuurgebieden waar het nachtvissen nu ook al verboden is. Het gebruik van een tentje e.d. wordt niet vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente. De visrechthebbende blijft bevoegd om het nachtvissen eventueel toch te beperken om overlast voor omwonenden te voorkomen.

De minimummaten voor de rietvoorn en de winde komen te vervallen. Hiermee wordt voorkomen dat wedstrijdvissers onbedoeld  in overtreding zijn.
De gesloten tijd voor snoek wordt ingekort tot 31 mei, zodat de einddatum van de gesloten tijd gelijk loopt met de gesloten tijd voor aassoorten.
De minimummaten voor zeevissen worden ook van toepassing als de betreffende soort wordt gevangen in het binnenwater. Zo wordt de handhaving inzake het meenemen van ondermaatse zeevis flink verbeterd.
Sportvissers mogen straks (m.u.v. het IJsselmeer) ondermaatse baarzen voorhanden hebben op voorwaarde dat de vis levend wordt bewaard en teruggezet. Dit maakt het mogelijk deze bij wedstrijden mee te laten tellen.
Er komt ook een verbod voor sportvissers om hun vis te verkopen.
Bij een aantal wijzigingen vervallen vergunningplicht electrovisapparaat en instellen van zones waar het verboden is om te vissen  heeft Sportvisserij Nederland kanttekeningen geplaatst en werkbare alternatieven aangedragen. Het totale voorstel met wijzigingen en onze reactie zijn te vinden op

Strijd om visrechten op Rijn en Waal laait op

NIJMEGEN – Op de Rijn en de Waal woedt een strijd over visrechten tussen beroepsvisser Komen uit Terwolde en met name hengelsportverenigingen. Op 20 juli is de rechtbank van Zutphen het toneel voor een kort geding van visvereniging De Zeelt uit Kekerdom en beroepsvisser Van der Zanden uit Lith tegen Komen.
De firma Frans Komen & ZN. Visserijen claimt volgens hen onterecht visrechten te hebben op de Kaliwaal en een Duits gedeelte van de Rijn. Komen vist in die gebieden en verkoopt vispassen aan sportvissers. Dat
terwijl De Zeelt en Van der Zanden hetzelfde deel van de Rijn pachten van de staat. En De Zeelt de Kaliwaal huurt van Staatsbosbeheer.

Advocaat Lohman van de eisende partijen: “Komen zou voor het Duitse gedeelte van de Rijn alleen al zo’n honderd tot tweehonderd vergunningen hebben verkocht voor 50 euro. Dat betekent 5.000 tot 10.000 euro per jaar.”

Op nog meer delen van de Waal en Rijn lopen disputen over de visrechten met Komen. Zo was er eerder een kort geding van de Erven van Verschuer, de baron van Leur, tegen beroepsvisser Komen over visrechten.

Visclub vist achter het net bij kort geding

ZUTPHEN – Het conflict over visrechten op de Kaliwaal en het Bylands Kanaal heeft geen spoedeisend belang. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Zutphense rechtbank woensdag besloten.
Strijd om visrechten op Rijn en Waal laait op
Daardoor moeten visvereniging De Zeelt uit Kekerdom en beroepsvisser Van der Zanden uit Lith hun gelijk halen door een bodemprocedure aan te spannen.

De voorzieningenrechter vindt het conflict te ingewikkeld om in kort geding te behandelen. De Zeelt en Van der Zanden zijn veroordeeld tot het betalen van de proceskosten

Zwemmen in de Bisonbaai mag weer

2rz98xe
OOIJ – In de Bisonbaai in Ooij mag weer gezwommen worden. Dat blijkt uit hercontroles van het zwemwater door de provincie Gelderland. Die ontraadde een paar weken geleden het zwemmen in de Bisonbaai vanwege de aanwezigheid van blauwalgen.

De bacteriën – die zich manifesteren als een een blauwgroene, olie-achtige laag op het water – kunnen niet alleen huidirritatie geven, maar wanneer ingeslikt, ook maag- en darmproblemen veroorzaken.

Ook elders in Gelderland is de waterkwaliteit verbeterd, aldus de provincie. Daardoor mag ook bij de Bemmelse Waard in Bemmel, de Rhederlaag in Giesbeek en de Wiel bij Acquoy en Asperen een duik worden genomen

De provincie Gelderland heeft bekend gemaakt, dat er Blauwalg is aangetroffen

O5rsz9
in de recreatiepas de Bisonbaai te Ooij. Het wordt dan ook afgeraden om in deze plas tez wemmen. De meeste mensen laten dat met deze weersomstandigheden wel uit hun hoofd, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Blauwalgen
Problemen met blauwalgen kunnen zich vooral voordoen bij ophoping van de algen. Dan ontstaat vaak een groene of groenblauwe drijvende laag op het water. Het is sterk af te raden daar doorheen te zwemmen of er kinderen in te laten spelen. De blauwalgen kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken.

De Wiel Asperen
Bij recreatieplas De Wiel in Asperen, gemeente Lingewaal, zijn hoge concentraties blauwalgen aangetroffen.

De Bemmelse Waard te Bemmel
Bij recreatieplas De Bemmelse Waard te Bemmel zijn concentraties blauwalgen aangetroffen.

De Bisonbaai te Ooij.
Bij de recreatieplas de Bisonbaai te Ooij zijn concentraties blauwalgen aangetroffen.
Zwemmersjeuk
Zwemmersjeuk is de meest vookomende gezondheidsklacht na het zwemmen. Het zijn rode bultjes die heftig kunnen jeuken. Dit wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels. De aandoening kan zeer hinderlijk zijn, maar is verder onschuldig. Voor middelen tegen de jeuk wordt geadviseerd om naar de huisarts te gaan.

Er zijn op dit moment geen waarschuwingen.
Ziekte van weil

De ziekte van Weil is een infectieziekte die in belangrijke mate wordt verspreid door de bruine rat. De ziekte kan onder andere gepaard gaan met hoge koorts, geelzucht door leverontsteking, spierpijn in de kuiten en lever- en nierstoornissen. De infectie ontstaat door contact met rattenurine. De bacterie die de infectieziekte veroorzaakt kan in het lichaam komen via de slijmvliezen of via open wonden.

BOETE VOOR VISSEN MET LEVEND AAS

Zaandam, Een 33-jarige Zaandammer heeft donderdag een boete gekregen omdat hij viste met levend aas De Zaandammer viste met zijn vrienden in de Gouw. Om snoekbaars te kunnen vangen had hij een witvis aan de haak gehangen. Surveillerende agenten controleerden het aas, dat spartelde. De visser beweerde dat de vis dood was toen hij hem aan de haak sloeg. De man heeft een boete gekregen van Euro 180,- en de politie heeft het aas terug gegooid en boete is niet mis.

Redelijke vangsten ondanks lage waterstand tijdens jeugdviswedstrijden NHV De Voorn

Jaarlijks organiseert NHV De Voorn uit Nijmegen een wedstrijd sportvissen voor de jeugd die bestaat uit enkele avonden waarbij tuigjes gemaakt worden en uit enkele praktijkavonden langs de waterkant.Door de lage waterstand in de Waal en de geringe hoeveelheid regen die er de laatste maanden gevallen is, staan ook de wateren in de Ooij-polder extreem laag. De laatste wedstrijd werd op dinsdagavond 14 juni vervist in een water achter de Sprong in het dorpje Ooij.
Er stond nauwelijks nog 20 centimeter water in de Eendenkolk.
Er werd door de jeugd enthousiast gevist, helaas waren er – om onduidelijke redenen – minder deelnemers dan in 2010. Door de lage waterstand kon je nu ook voor de rietkanten gaan zitten.
De kinderen werden voorzien van frisdrank op deze warme avond. De gevangen vis, hoofdzakelijk giebel en blankvoorn, werd in emmers water bewaard. Na afloop werden de vangsten gewogen en weer teruggezet. De vangsten vielen zeker niet tegen. Sommige vangsten lagen qua gewicht dicht bij elkaar, er waren maar een of twee kinderen zonder vis. Mooie blankvoorns van ondiep water.
De vis werd na de weging weer snel teruggezet. Het laatste nummer leverde ook nog een mooi gewicht op. De uitslag van deze wedstrijd en van alle wedstrijden samen wordt uitgerekend door Win Jacobs en fotograaf Marcel Vink. De jeugdige wedstrijdvissers mochten zelf een prijsje uitkiezen.

De dames deden het prima op deze laatste avond:
1e prijs: Dana Willlems 1050 gram
2e prijs: marcel versteeg 960 gram
3e prijs: luuk slootweg 580 gram
4e prijs: Julika Ten Haaf 440 gram
5e prijs: Luuk Ten Haaf 380 gram

In het algemeen klassement:

De wisselbeker mag weer voor een jaar op de kast staan bij algeheel winnaar Luuk Slootweg, hij ving in totaal 1420 gram.

Op plaats 1 kwam Dana Willemsen (totaal 1050 gram) en op plaats 2 Marcel Versteeg met 960 luuk slootweg 3 met 580gram.

Vissterfte in Kil van Waardenburg

Waardenburg  – Op de dijk van Waardenburg, nabij het kasteel. stinkt het In de geul naast de dijk drijft een fors aantal dode vissen. “Vooral karper. aldus Gerard van Griensven. opzichter van het Geldersch Landschap. Het probleem is het grote tekort aan water. In combinatie met de hoge temperaturen. waardoor er te weinig zuurstof zit in het water.
Het Landschap wil vandaag proberen de dode vissen op te ruimen. Van Griensven: We gaan dit doen vanaf de kant. De bodem is niet draagkrachtig genoeg. Het is een triest verhaal, maar de natuur hebben we niet in de hand.